Zmień język artykułu: BEAktualny język artykułu: PLZmień język artykułu: EN

Związek Młodzieży Białoruskiej

Idea utworzenia białoruskiej organizacji młodzieżowej pojawiła się, w połowie lat 80., na fali odrodzenia świadomości narodowej w środowisku studenckim związanym głównie z Białoruskim Zrzeszeniem Studentów. Doszło do tego jednak dopiero w kilka lat później i za sprawą samych młodych - uczniów szkół średnich z Bielsk Podlaskiego, Hajnówki i Białegostoku.

Związek Młodzieży Białoruskiej powołano do życia jesienią 1991 roku. Na zjeździe założycielskim ze wszystkich proponowanych form działalności za optymalnie skuteczną uznano i obrano kulturalno-oświatową. Od 1992 roku, kiedy to ZMB został oficjalnie zarejestrowany, cyklicznie organizuje szereg imprez kulturalnych, adresowanych głównie do młodzieży. Fundusze na działalność Związek, pozostając organizacją społeczną, pozyskuje wyłącznie z dotacji rządowych, grantów z fundacji oraz od sponsorów i osób prywatnych.

Jak każda mniejszość narodowa w tym kraju i my - Białorusini - niesiemy wiele brzemion związanych z faktem bycia mniejszością. Nawet w sytuacjach, gdy mniejszością nie jesteśmy, często nie umiemy być nikim innym. Sprawa tożsamości, świadomości narodowej pozostaje dla nas nadal problemem do rozwiązania. Denacjonalizacja to zasługa przede wszystkim nas samych, tak jak i to, że okazujemy się być gettem. Nie wszystkich jednak takie perspektywy interesują. Młodzież coraz częściej zadaje sobie pytania - o to kim są i co z tym zrobić.

ZMB nie jest organizacją liczną. To kilkanaście osób, które przez kulturę chcą zarazić białoruskością innych, po to, by za dwadzieścia lat Białorusina można było spotkać nie w muzeum a na ulicy.

20 sierpnia 2013 roku Związek Młodzieży Białoruskiej zmienił swą nazwę na "Szczyty" – Związek na Rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej. Zmiana nazwy ma związek z poszerzeniem profilu działalności organizacji oraz kręgu adresatów i odbiorców naszych działań.