Aktualny język artykułu: PL

Zmiana danych Związku Młodzieży Białoruskiej

W związku z decyzją o zmianach w Statucie podjętą przez Walne Zgromadzenie Związku Młodzieży Białoruskiej 27 marca 2011 r. aktualne dane Związku są następujące:

Prosimy o aktualizację danych Związku Młodzieży Białoruskiej.