Zimowe Spotkania Muzyczne 2002 rok

fot. Grzegorz Dąbrowski

Zimowe spotkania Muzyczne, 19 grudnia 2002, sala Teatru Lalek, Białystok
Projekt Krambambula, Troisa
Organizator: Związek Młodzieży Białoruskiej
Sponsorzy: Ministerstwo Kultury RP, Semafic
Patronat medialny: Czasopis, Gazeta Wyborcza