Aktualny język artykułu: PL

Walne Zgromadzenie Członków Związku Młodzieży Białoruskiej

Informuję, iż w dniu 27 marca br. o godzinie 14:00 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Związku Młodzieży Białoruskiej.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w pomieszczeniu biurowym ZMB w Bielsku Podlaskim przy ulicy Rejtana 24.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków ZMB
  2. Przedstawienie proponowanych przez Radę Główną zmian w Statucie ZMB
  3. Dyskusja
  4. Wybór komisji skrutacyjnej
  5. Głosowanie nad proponowanymi przez Radę Główną Zmianami w Statucie

Jednocześnie informuję, iż proponowane przez Radę Główną ZMB zmiany w statucie zostaną przesłane drogą elektroniczną członkom ZMB najpóźniej na 5 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

W przypadku nie otrzymania w wymienionym terminie proszę o kontakt mailowy: michal.stepaniuk@sonca.org, lub telefoniczny: 516 806 520.

W przypadku nieobecności na Walnym Zgromadzeniu proszę o wcześniejszy kontakt i poinformowanie o nieobecności.

Michał Stepaniuk
Przewodniczący ZMB