Aktualny język artykułu: PL

Treść wniesionego zapytania oraz wyjaśnienia

Szczyty Dzięciołowo, 2011-11-04

- wg rozdzielnika –

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1665) informuje się, że w postępowaniu przetargowym na realizację „II etapu adaptacji nieruchomości zabudowanej w Szczytach-Dzięciołowie pod przyszłe Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załączników. W związku z powyższym Zamawiający przekazuje treść wniesionego zapytania oraz wyjaśnienia.

Pytanie 1:
Podłoga przeznaczona do cyklinowania jest w bardzo złym stanie, deski są powykręcane, częściowo przegnite, między deskami są duże szczeliny. Jaki efekt będzie zadowalający po wykonaniu cyklinowania?

Odpowiedź:
Dokumentacja techniczna w swym opracowaniu zakłada tyko cyklinowanie istniejącej starej podłogi z uzupełnieniem szczelin kitem, a następnie dwukrotne lakierowanie. Po wykonaniu cyklinowania podłoga powinna wyglądać jak po remoncie.

Pytanie 2:
W przedmiarach brak lakierowania podłogi. Czy po cyklinowaniu należy wykonać lakierowanie podłogi?

Odpowiedź:
Lakierowanie posadzek i parkietów LAKIEROWANIE PODŁÓG DREWNIANYCH – DWUKROTNE znajduje się w pozycji 22 – załącznik Nr 5a: przedmiar robót branży budowlanej.

Pytanie 3:
Czy Zamawiający uzna za dochowanie terminu wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru z ostatnim dniem terminu wykonania?

Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 4:
Proszę o podanie ilości sztuk stolarki okiennej wraz z wymiarami.

Odpowiedź:
Do zamontowania pozostają 3 okna typu O5 o wymiarach 155/262 i 1 okno typu O6 o wymiarach 155/250.

Przewodniczący Związku Młodzieży Białoruskiej
Michał Stepaniuk

Dokumenty:

Ikona pliku doc Treść wniesionego zapytania oraz wyjaśnienia Ikona pliku pdf Treść wniesionego zapytania oraz wyjaśnienia