Aktualny język artykułu: BE

Сьпелае сьвітаньне

Сьпелае сьвітанне

Сьпелае сьвітанне

Śpiełaje śvitańnie - Ja viedaju (demo)

Бела-барвовае, белае, бясконцае, вогненнае, высокае, вясёлае, дзівоснае, жамчужнае, жоўтае, жыватворчае, залатое, залацістае, зіхоткае, іскрыстае, крылатае, лагоднае, ласкавае, летуценнае, магічнае, магутнае, мядовае, мятнае, парнае, празрыстае, пяшчотна-ружовае, радаснае, райскае, ружаватае, ружовае, румянае, сінявокае, сіняе, цёплае, ціхае, цудоўнае, чароўнае, ядранае, яркае, яснавокае, яснае, журботнае, замглёнае, змрочнае, золкае, зябкае, мутнае, неспакойнае, няласкавае, нясмелае, страшнае, сумнае, туманнае, халоднае, хмурнае, цягучае, шэрае, сьпелае.