Aktualny język artykułu: PLZmień język artykułu: EN

Projekty

Turniej młodzieży białoruskiej "Turnir"

Pomysł Turnieju jako imprezy sportowo -rekreacyjnej pojawił się w końcu lat osiemdziesiątych w środowisku studenckim związanym z Białoruskim Zrzeszeniem Studentów. W tamtych latach coroczne jego edycje były jedyną skuteczną próbą integracji środowiska młodzieży białoruskiej. W trzech edycjach spotkały się setki osób, uczniów szkół średnich z Bielska, Hajnówki i studentów uczelni białostockich, lubelskich i warszawskich. Wspólne gry, zabawy i występy zespołów muzycznych były doskonałą okazją do promocji BZS co bez wątpienia bezpośrednio zaowocowało wzrostem zainteresowania białoruskim ruchem młodzieżowym. Pośrednio właśnie dzięki tej imprezie powstał i Związek Młodzieży Białoruskiej. Niestety z niewiadomych przyczyn BZS po trzech kolejnych edycjach Turnieju zaniechało jego organizacji.

Dlatego też uznaliśmy za swój obowiązek odrodzenie idei Turnieju. Organizowany w 1997 r., pierwszy w nowej formie Turniej utwierdził nas w przekonaniu o słuszności i skuteczności pomysłu. Zainteresowanie uczestników przerosło nasze oczekiwania. W grach komputerowych, w konkurencjach: grafitti, moda, muzyka, sport, taniec, kulinaria, rywalizowali ze sobą studenci BZS, członkowie ZMB, uczniowie i nauczyciele szkół średnich. Zmagania oceniało Jury w składzie: Leon Tarasewicz profesor warszawskiej ASP, Jerzy Chmielewski redaktor naczelny miesięcznika "Czasopis” i Jerzy Leszczyński dziennikarz Radia Białystok. Puchar przechodni statuetkę walczących żubrów wywalczyli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego z bjn w Hajnówce. Od 1997 roku "Turnir" jest organizowany na przemian w Bielsku Podlaskim i Hajnówce.

Rajd pieszy "Ściana"

Białostocczyzna mała ojczyzna polskich Białorusinów. Przedsionek wschodu i zachodu. Jedno z nielicznych, ocalałych miejsc żywego ścierania się dwóch światów, kultur, religii, narodów . Równie znienawidzona co ukochana, tak przez Białorusinów, jak i przez Polaków. Miłość nie zawsze traktująca swoje gniazdo, i nienawiść nie zawsze skierowana przeciwko innym, obcym. Wielka, piękna i prawdziwa, ale i małostkowa szkaradna i zakłamana. Przez jednych zwana kresami wschodnimi, przez drugich zachodnimi. Za to przez wszystkich zwana ścianą. Dzieci białoruskich "emigrantów, nowomiejskich” usiłują odnaleźć własne korzenie powracając do źródeł, na wieś na ścianę. "Ściana” - to kilka dni prawdy. Po trosze jest to, być może, ucieczka od wielkomiejskiego zgiełku i blokowisk. Za to na pewno nie jest to romantyzm mieszczuchów zachłystujących się "pięknem wymierającej wsi białoruskiej”. Ponad wszystko liczą się korzenie. A my mamy to szczęście, że wiemy gdzie ich szukać .

Kupalle

Do początku lat dziewięćdziesiątych białoruski folklor kojarzony był z estradowymi zespołami wykonującymi aranżacje pieśni folklorystycznych, niestety dalekich od autentyczności. W związku z tym dostrzegliśmy potrzebę prezentacji archaicznego folkloru białoruskiego, jak i folku tymże inspirowanego. Pretekstem do tego stało się święto Kupały - wschodniosłowiańskiego odpowiednika nocy sobótkowej. W taki sposób na kulturalnej mapie Podlasia zaistniało Kupalle. Jest ono niewątpliwie alternatywą do cepeliowskich festiwali organizowanych przez Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne.

Na przestrzeni czterech edycji Kupalle ewoluowało z małego, niemalże elitarnego koncertu, do imprezy z dwutysięczną publicznością. Rozwinęła się również formuła imprezy. Obok zespołów wykonujących archaiczny folklor: Lićviny (RB), Tyniewiczanki, duet Aleś Łoś, Chwiodor Kaszkurewicz) pojawiły się zespoły folkowe: Kriwi (RB), Czeremszyna, Trojca (RB) i rockowe: Kasia Kamocka z Novym Niebam, legendarny Ulis, NRM.

W chwili obecnej jest to jedyny plenerowy folkowo-rockowy koncert o białoruskim charakterze, obok rockowego Basowiszcza.

Słonko dla wszystkich - Zahlanie sonca i u nasza vakonca

Projekt "Słonko dla wszystkich - Zahlanie sonca i u nasza vakonca” ma na celu stworzenie banku informacji na temat Białorusinów w Polsce i Białorusinów w ogóle. Zawarte w nim materiały, w języku polskim, białoruskim i angielskim, mają przede wszystkim dostarczać rzetelnych informacji i propagować bogactwo białoruskiej kultury narodowej i ponadnarodowej.
Mniejszość białoruska w Polsce jest dość liczna zwłaszcza w województwie podlaskim, gdzie stanowi znaczący procent mieszkańców. Jednak wiedza o Białorusinach jest znikoma, a jej brak buduje bariery, stereotypy i uprzedzenia. Nasz projekt ma służyć budowaniu dialogu między Białorusinami i innymi nacjami, jak również budowaniu świadomości samych Białorusinów.

Зімовыя Музычныя Сустрэчы

"Zimowe Spotkania Muzyczne - Зімовыя Музычныя Сустрэчы" to cykl koncertów, który z zamysłu ma być spotkaniem różnych kultur, nurtów muzycznych. Jest to miejsce, gdzie kultura białoruska spotyka się z polską, żydowską, a także kulturami innych mniejszości zamieszkujących RP. Podczas ZSM usłyszeć można obok siebie różne style muzyczne. Impreza ta to także spotkanie nowego ze starym, młodości z doświadczeniem. Miejscem odbywania się koncertów nieprzypadkowo jest Białystok. W stolicy województwa, którego duży procent mieszkańców stanowią Białorusini podobne imprezy są rzadkością. Zimowe Spotkania Muzyczne mają to zmienić.