Otwarcie wystawy w Toruniu

Prezentowane poniżej zdjęcia pochodzą z otwarcia wystawy "Podlasie Nieznane" w Toruniu.

Wystawa została pierwszy raz pokazana w Bielsku Podlaskim, od tego czasu podziwiać ją również było można w Narwi i Czyżach. Dnia 13.XI.2009 r. została po raz pierwszy zaprezentowana poza Podlasiem - w Toruniu. Otwarcie wystawy w tym mieście miało miejsce w kawiarni "Katarynka" na ulicy Prostej, wystawa gościła w Toruniu przez 3 tygodnie.

Zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku