Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją I etapu adaptacji nieruchomości zabudowanej w Szczytach-Dzięciołowie, gm.Orla, powiat Bielsk Podlaski, woj. podlaskie pod przyszłe Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej.

Numer ogłoszenia: 177715 - 2010; data zamieszczenia: 06.07.2010

Ikona pliku doc Ogłoszenie o zamówieniu

Ikona pliku doc Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ikona pliku doc Załącznik nr 1 - Oferta

Ikona pliku doc Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Ikona pliku doc Załącznik nr 3 - Wykaz pracowników nadzoru

Ikona pliku Załącznik nr 4a - Dokumentacja projektowa branży budowlanej

      Ikona pliku pdf Opis techniczny

      Ikona pliku pdf Rzut piwnicy - inwentaryzacja

      Ikona pliku pdf Rzut parteru - inwentaryzacja

      Ikona pliku pdf Rzut piętra - inwentaryzacja

      Ikona pliku pdf Rzut dachu - inwentaryzacja

      Ikona pliku pdf Przekrój A-A - inwentaryzacja

      Ikona pliku pdf Elewacje - inwentaryzacja

      Ikona pliku pdf Rzut piwnicy - projekt

      Ikona pliku pdf Rzut parteru - projekt

      Ikona pliku pdf Rzut piętra - projekt

      Ikona pliku pdf Rzut dachu - projekt

      Ikona pliku pdf Przekrój A-A - projekt

      Ikona pliku pdf Elewacje - projekt

      Ikona pliku pdf Wykaz stolarki - projekt

      Ikona pliku pdf Detal nr 1 - projekt

      Ikona pliku pdf Detal nr 2 - projekt

      Ikona pliku pdf Detal nr 3 - projekt

Ikona pliku Załącznik nr 4b - Dokumentacja techniczna branży elektrycznej

      Ikona pliku pdf Strona tytułowa projektu

      Ikona pliku pdf Opis techniczny

      Ikona pliku pdf Instalacja oświetleniowa - rzut parteru i piwnicy

      Ikona pliku pdf Instalacja oświetleniowa - rzut I piętra

      Ikona pliku pdf Instalacja elektryczna - rzut parteru i piwnicy

      Ikona pliku pdf Instalacja elektryczna - rzut I piętra

      Ikona pliku pdf Instalacja odgromowa - rzut dachu

      Ikona pliku pdf Schemat rozdzielnicy głównej RG

      Ikona pliku pdf Schemat rozdzielnicy T1

      Ikona pliku pdf Schemat rozdzielnicy T2

Ikona pliku Załącznik nr 4c - Dokumentacja techniczna branży sanitarnej

      Ikona pliku pdf Opis techniczny wentylacji mechanicznej

      Ikona pliku pdf Projekt instalacji wentylacji - rzuta parteru

      Ikona pliku pdf Projekt instalacji wentylacji - rzut piętra

      Ikona pliku pdf Projekt instalacji wentylacji - przekrój A-A

      Ikona pliku pdf Projekt instalacji wentylacji - schemat gruntowego wymiennika ciepła

      Ikona pliku pdf Projekt instalacji wentylacji - rozmieszczenie gruntowego wymiennika ciepła

      Ikona pliku pdf Opis techniczny instalacji wod.-kan., centralnego ogrzewania, instalacji klimatyzacji i przydomowej oczyszczalni ścieków

      Ikona pliku pdf Projekt instalacji wod. - kan. - rzut parteru

      Ikona pliku pdf Projekt instalacji wod. - kan. - rzut piętra

      Ikona pliku pdf Projekt instalacji centralnego ogrzewania - rzut parteru

      Ikona pliku pdf Projekt instalacji centralnego ogrzewania - rzut piętra

      Ikona pliku pdf Projekt instalacji klimatyzacji - rzut parteru

      Ikona pliku pdf Projekt instalacji klimatyzacji - rzut piętra

Ikona pliku pdf Załącznik nr 5a - Przedmiar robót branży budowalnej

Ikona pliku pdf Załącznik nr 5b - Przedmiar robót branży elektrycznej

Ikona pliku pdf Załącznik nr 5c - Przedmiar robót branży sanitarnej

Ikona pliku pdf Załącznik nr 6a - Specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót branży budowlanej

Ikona pliku pdf Załącznik nr 6b - Specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót branży elektrycznej

Ikona pliku pdf Załącznik nr 6c - Specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót instalacji centralnego ogrzewania, wod.-kan., instalacji klimatyzacji

Ikona pliku doc Załącznik nr 8 - Umowa

Ikona pliku pdf Załącznik nr 9 - Harmonogram rzeczowo - finansowy