Aktualny język artykułu: PL

Katalog afiszy i plakatów

Afisze i plakaty polityczne

1989

1. NASI KANDYDACI SOKRAT JANOWICZ JAUHIEN MIRANOWICZ, język białoruski, plakat, autor nieznany, format 42,0 cm x 30,0 cm, Białystok 1989 r., nakład 1000 egz., wydawca Białoruski Komitet Wyborczy.
2. BIAŁORUSINI GŁOSUJCIE NA KANDYDATÓW BIAŁORUSKIEGO KOMITETU WYBORCZEGO, język białoruski, plakat, autor nieznany, format 42,0 cm x 29,5 cm, Białystok 1989 r., nakład 3000 egz., wydawca Białoruski Komitet Wyborczy.
3. BIAŁORUSINI! O NASZYCH SPRAWACH BĘDZIEMY MÓWIĆ SAMI SOKRAT JANOWICZ, język białoruski, plakat, autor nieznany, format 42,0 cm x 29,0 cm, Białystok 1989 r., nakład 3000 egz., wydawca Białoruski Komitet Wyborczy.

1990

4. Dnia 5 marca 1990 roku powstał w Bielsku Podlaskim BIAŁORUSKI KOMITET WYBORCZY, język polski, afisz, format 30,0 cm x 21,0 cm, Bielsk Podlaski 1990 r., nakład 1000 egz., wydawca Białoruski Komitet Wyborczy w Bielsku Podlaskim.
5. BIAŁORUSKI KOMITET WYBORCZY JAN PARAFIENIUK MIKOŁAJ JURCZUK STEFAN WYRKOWSKI ARSENIUSZ ARTYSIEWICZ NIE SIEDŹ W DOMU – GŁOSUJ NA NAS, język polski, plakat, autor nieznany, format 43,0 cm x 32,0 cm, Bielsk Podlaski 1990 r., nakład 1000 egz., wydawca Białoruski Komitet Wyborczy w Bielsku Podlaskim.
6. BIAŁORUSKI KOMITET WYBORCZY GRZEGORZ STARCZEWSKI ALEKSANDER BOŻKO WŁODZIMIERZ SAC PIOTR SZWEDKO NIE SIEDŹ W DOMU – GŁOSUJ NA NAS, język polski, plakat, autor nieznany, format 43,0 cm x 32,0 cm, Bielsk Podlaski 1990 r., nakład 1000 egz., wydawca Białoruski Komitet Wyborczy w Bielsku Podlaskim.
7. BIAŁORUSKI KOMITET WYBORCZY ANNA KLIMIUK EUGENIA CZECZUGA PAULINA TROFIMIUK JAN MALESZEWSKI NIE SIEDŹ W DOMU – GŁOSUJ NA NAS, język polski, plakat, autor nieznany, format 43,0 cm x 32,0 cm, Bielsk Podlaski 1990 r., nakład 1000 egz., wydawca Białoruski Komitet Wyborczy w Bielsku Podlaskim.
8. BIAŁORUSKI KOMITET WYBORCZY BAZYLI LESZCZYŃSKI SERGIUSZ ŁUKASZUK ALEKSANDER KARBOWSKI JERZY BAJENA NIE SIEDŹ W DOMU – GŁOSUJ NA NAS, język polski, plakat, autor nieznany, format 43,0 cm x 32,0 cm, Bielsk Podlaski 1990 r., nakład 1000 egz., wydawca Białoruski Komitet Wyborczy w Bielsku Podlaskim.
9. BIAŁORUSKI KOMITET WYBORCZY zaprasza na FESTYN – PLANTY MIEJSKIE Dnia 20 maja ’90 godz. 17.00, język polski, afisz, format 57,5 cm x 41,5 cm, Bielsk Podlaski 1990 r., wydawca Białoruski Komitet Wyborczy w Bielsku Podlaskim.
10. Biełaruskaje Demakratycznaje Ab’jadnannie ty + ja = BDA, język białoruski, plakat, autor Leon Tarasewicz, format 30,0 cm x 21,5 cm, Gródek 1990 r., nakład nieznany, wydawca Rada Terytorialna BZD w Gródku.
11. Biełaruskaje Demakratycznaje Ab’jadnannie tra-la-la tra-la-la nasza partia BDA, język białoruski, plakat, autor Leon Tarasewicz, format 30,0 cm x 21,5 cm, Gródek 1990 r., nakład nieznany, wydawca Rada Terytorialna BZD w Gródku.
12. Biełaruskaje Demakratycznaje Ab’jadnannie tolki ryby hołasu nie majuć., język białoruski, plakat, autor Leon Tarasewicz, format 30,0 cm x 21,5 cm, Gródek 1990 r., nakład nieznany, wydawca Rada Terytorialna BZD w Gródku.
13. ŻYWIE BIEŁARUŚ! W niedzielę, 30 września o 15.00 odbędzie się założycielskie zebranie Terytorialnej Rady BDA Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do klubu BTSK w Bielsku (ulica Mickiewicza 50/54). Inicjatywna Grupa w Bielsku Podlaskim, język białoruski i polski, afisz [odręcznie], format 30,0 cm x 21,0 cm, Bielsk Podlaski 1990 r., ilość egz. nieznana, wydawca Grupa Inicjatywna BZD w Bielsku Podlaskim.
14. Dnia 30 września o godz. 15 odbędzie się spotkanie założycielskie Rady Terytorialnej Białoruskiego Zjednoczenia Demokratycznego Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do lokalu BTSK w Bielsku Podlaskim (ul. Mickiewicza 50/54). Grupa Inicjatywna BZD w Bielsku Podlaskim, język polski i białoruski, afisz [odręcznie], format 32,5 cm x 22,5 cm, Bielsk Podlaski 1990 r., ilość egzemplarzy nieznana, wydawca Grupa Inicjatywna BZD w Bielsku Podlaskim.
15. DNIA 30 WRZESNIA O GODZINIE 15 ODBEDZIE SIE SPOTKANIE ZAŁOŻYCIELSKIE RADY TERYTORIALNEJ BIAŁORUSKIEGO ZJEDNOCZENIA DEMOKRATYCZNEGO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO KLUBU BTSK W BIELSKU PODLASKIM ul. MICKIEWICZA 50-54 GRUPA INICJATYWNA BZD W BIELSKU PODL., język polski, afisz, Bielsk Podlaski 1990 r., nakład 1 egz., wydawca Grupa Inicjatywna BZD w Bielsku Podlaskim.

1991

16. Białoruski Komitet Wyborczy KANDYDAT NA POSŁA BAZYLI LESZCZYŃSKI Lista 48, język polski i białoruski, plakat, autor nieznany, format 42,0 cm x 30,0 cm, Bielsk Podlaski 1991 r., nakład 1000 egz., wydawca Białoruski Komitet Wyborczy.
17. Wybory do Sejmu i Senatu – 27.10.91 Lista Nr 48 Białoruski Komitet Wyborczy KANDYDAT NA POSŁA BAZYLI LESZCZYŃSKI, język polski, plakat, autor nieznany, format 35,0 cm x 30,5 cm, Bielsk Podlaski 1991 r., nakład 1000 egz., wydawca Białoruski Komitet Wyborczy.
18. 48 BIAŁORUSKI KOMITET WYBORCZY Wiktor STACHWIUK, język polski, plakat, format 30,0 cm x 20,5 cm, Białystok 1991 r., nakład nieznany, wydawca Białoruski Komitet Wyborczy.
19. Wybory do Sejmu i Senatu – 27.10.91 Lista Nr 48 Białoruski Komitet Wyborczy KANDYDAT NA POSŁA PIOTR KRUK, język polski, plakat, autor nieznany, format 34,0 cm x 30,5 cm, Białystok 1991 r., nakład 1000 egz., wydawca Białoruski Komitet Wyborczy.
20. Wybory do Sejmu i Senatu – 27.10.1991 r. Białoruski Komitet Wyborczy KANDYDAT DO SENATU JAN CZYKWIN, język białoruski, plakat, autor nieznany, format 42,0 cm x 30,0 cm, Bielsk Podlaski 1991 r., nakład 1000 egz., wydawca Białoruski Komitet Wyborczy.
21. Wybory do Sejmu i Senatu – 27.10.91 Białoruski Komitet Wyborczy KANDYDAT NA SENATORA JAN CZYKWIN, język polski, plakat, autor nieznany, format 35,0 cm x 30,5 cm, Bielsk Podlaski 1991 r., nakład 1000 egz., wydawca Białoruski Komitet Wyborczy.
22. BIAŁORUSKI KOMITET WYBORCZY lista 48 Kandydaci do Sejmu w okręgu białostocko-suwalskim, język polski i białoruski, plakat, autor nieznany, format 49,0 cm x 34,5 cm, Białystok 1991 r., nakład nieznany, wydawca Białoruski Komitet Wyborczy [sponsorowany dodatek do tygodnika „Niwa”].
23. ZARZĄD GŁÓWNY BIAŁORUSKIEGO TOWARZYSTWA SPOŁECZNO-KULTURALNEGO w BIAŁYMSTOKU ZAPRASZA NA koncert chóru Hajnowskiego Domu Kultury oraz spotkanie z kandydatami na senatora i posłów: Czykwinem i Leszczyńskim dnia 12.X.91 r. w Bielsku Podlaskim godz. 17.30 sala widowiskowa BDK, język polski, afisz [formularz wypełniony odręcznie], format 60 cm x 42,5 cm, Bielsk Podlaski 1991 r., ilość egzemplarzy nieznana, wydawca Białoruski Komitet Wyborczy.

1993

24. NASZ KANDYDAT NA POSŁA LISTA NR 25 ANTONI MIRONOWICZ BRACTWO PRAWOSŁAWNE ZWIĄZEK BIAŁORUSKI W RP, język polski, plakat, autor nieznany, format 30,0 cm x 20,5 cm, Białystok 1993 r., nakład nieznany, wydawca ZB w RP.
25. ZIEMIA, CHLEB, WIARA KANDYDAT DO SEJMU Lista nr 25 SERGIUSZ ŁUKASZUK KOMITET WYBORCZY ZWIĄZKU BIAŁORUSKIEGO PRAWOSŁAWNI RAZEM, język polski i białoruski, plakat, autor nieznany, format 44,5 cm x 38,5 cm, Bielsk Podlaski 1993 r., nakład nieznany, wydawca ZB w RP.
26. Lista Nr 25 Kandydatów na posłów Związku Białoruskiego PIOTR KRUK, język polski, plakat, autor nieznany, format 29,5 cm x 21,0 cm, Białystok 1993 r., nakład nieznany, wydawca ZB w RP.
27. KANDYDACI ZWIĄZKU BIAŁORUSKIEGO [wybory do Sejmu RP], język białoruski, plakat, autor nieznany, format 42,5 cm x 30,0 cm, Białystok 1993 r., nakład kilka tysięcy, wydawca ZB w RP [sponsorowany dodatek do tygodnika „Niwa”].
28. KOMITET WYBORCZY ZWIĄZKU BIAŁORUSKIEGO W BIELSKU PODLASKIM ZAPRASZA na KONCERT BIAŁORUSKICH ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH DN. 12 WRZEŚNIA 1993 (NIEDZIELA) GODZ. 16.00 – MUSZLA KONCERTOWA, język polski, afisz, format 29,5 cm x 21,0 cm, Bielsk Podlaski 1993 r., nakład nieznany, wydawca ZB w RP.

1994

29. Bielsk Podlaski, dn. 18.03.1994 r. KOMUNIKAT W Bielsku Podlaskim zawiązał się KOMITET WYBORCZY „Koalicja Bielska”, w skład którego wchodzą: Białoruski Komitet Wyborczy, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Unia Pracy, Związek Ukraińców Podlasia, język polski, afisz, format 29,5 cm x 21,0 cm, Bielsk Podlaski 1994 r., nakład nieznany, wydawca Komitet Wyborczy „Koalicja Bielska”.
30. Komitet Wyborczy KOALICJA BIELSKA Mądrzej Zgodniej Sprawniej Białoruski Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej Unia Pracy Związek Ukraińców Podlasia, język polski, plakat, autor nieznany, format 42,0 cm x 29,5 cm, Bielsk Podlaski 1994 r., nakład 1000 egz., wydawca Komitet Wyborczy „Koalicja Bielska”.
31. Koalicja Bielska Białoruski Komitet Wyborczy OKRĘG NR 4 MIKOŁAJ WIAZOWSKI, język polski, plakat, autor nieznany, format 21,0 cm x 15,0 cm, Bielsk Podlaski 1994 r., nakład 1000 egz., wydawca Komitet Wyborczy „Koalicja Bielska”.
32. Koalicja Bielska Białoruski Komitet Wyborczy OKRĘG NR 5 MIKOŁAJ JURCZUK, język polski, plakat, autor nieznany, format 21,0 cm x 15,0 cm, Bielsk Podlaski 1994 r., nakład 1000 egz., wydawca Komitet Wyborczy „Koalicja Bielska”.
33. Koalicja Bielska Białoruski Komitet Wyborczy OKRĘG NR 7 SŁAWOMIR IWANIUK, język polski, plakat, autor nieznany, format 21,0 cm x 15,0 cm, Bielsk Podlaski 1994 r., nakład 1000 egz., wydawca Komitet Wyborczy „Koalicja Bielska”.
34. Koalicja Bielska Białoruski Komitet Wyborczy OKRĘG NR 8 WALENTY ŁAPCIEW, język polski, plakat, autor nieznany, format 21,0 cm x 15,0 cm, Bielsk Podlaski 1994 r., nakład 1000 egz., wydawca Komitet Wyborczy „Koalicja Bielska”.
35. Koalicja Bielska Białoruski Komitet Wyborczy OKRĘG NR 13 ARSENIUSZ ARTYSIEWICZ, język polski, plakat, autor nieznany, format 21,0 cm x 15,0 cm, Bielsk Podlaski 1994 r., nakład 1000 egz., wydawca Komitet Wyborczy „Koalicja Bielska”.
36. Koalicja Bielska Białoruski Komitet Wyborczy OKRĘG NR 14 JERZY BAJENA, język polski, plakat, autor nieznany, format 21,0 cm x 15,0 cm, Bielsk Podlaski 1994 r., nakład 1000 egz., wydawca Komitet Wyborczy „Koalicja Bielska”.
37. Koalicja Bielska Białoruski Komitet Wyborczy OKRĘG NR 17 BAZYLI LESZCZYŃSKI, język polski, plakat, autor nieznany, format 21,0 cm x 15,0 cm, Bielsk Podlaski 1994 r., nakład 1000 egz., wydawca Komitet Wyborczy „Koalicja Bielska”.
38. Koalicja Bielska Białoruski Komitet Wyborczy OKRĘG NR 18 SERGIUSZ ŁUKASZUK, język polski, plakat, autor nieznany, format 21,0 cm x 15,0 cm, Bielsk Podlaski 1994 r., nakład 1000 egz., wydawca Komitet Wyborczy „Koalicja Bielska”.
39. Koalicja Bielska Białoruski Komitet Wyborczy OKRĘG NR 20 Włodzimierz Sac, język polski, plakat, autor nieznany, format 21,0 cm x 15,0 cm, Bielsk Podlaski 1994 r., nakład 1000 egz., wydawca Komitet Wyborczy „Koalicja Bielska”.
40. Koalicja Bielska Białoruski Komitet Wyborczy OKRĘG NR 22 BOŻKO ALEKSANDER, język polski, plakat, autor nieznany, format 21,0 cm x 15,0 cm, Bielsk Podlaski 1994 r., nakład 1000 egz., wydawca Komitet Wyborczy „Koalicja Bielska”.
41. Komitet Wyborczy KOALICJA BIELSKA BIAŁORUSKI KOMITET WYBORCZY SŁAWOMIR IWANIUK, język polski, plakat, autor nieznany, format 42,0 cm x 29,5 cm, Bielsk Podlaski 1994 r., nakład 30 egz., wydawca Komitet Wyborczy „Koalicja Bielska”.
42. Komitet Wyborczy KOALICJA BIELSKA BIAŁORUSKI KOMITET WYBORCZY SŁAWOMIR IWANIUK, język polski, plakat, autor nieznany, format 29,5 cm x 21,0 cm, Bielsk Podlaski 1994 r., nakład 30 egz., wydawca Komitet Wyborczy „Koalicja Bielska”.
43. Komitet Wyborczy KOALICJA BIELSKA BIAŁORUSKI KOMITET WYBORCZY JERZY BAJENA, język polski, plakat, autor nieznany, format 29,5 cm x 21,0 cm, Bielsk Podlaski 1994 r., nakład 30 egz., wydawca Komitet Wyborczy „Koalicja Bielska”.
44. KOMITET WYBORCZY PRAWOSŁAWNYCH KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ m. BIAŁEGOSTOKU LISTA NR 2 W KAŻDYM OKRĘGU 19 CZERWCA GŁOSUJ NA NAS !, język polski, plakat, autor nieznany, format 42,5 cm x 30,5 cm, Białystok 1994 r., nakład nieznany, wydawca Komitet Wyborczy Prawosławnych [DRUGOSTRONNIE PROGRAM Komitetu].

1997

45. KANDYDACI NA SENATORÓW MICHAŁ KONDRACIUK JAN TOPOLAŃSKI BIAŁORUSKIE ZJEDNOCZENIE DEMOKRATYCZNE, język polski, ulotka-plakat, autor nieznany, format 15,0 cm x 10,5 cm, Białystok 1997 r., nakład nieznany, wydawca BZD.
46. Lista Nr 1 EUGENIUSZ WAPPA Kandydat Związku Białoruskiego 2 miejsce na liście Unii Pracy w okręgu białostockim, język polski i białoruski, plakat, autor nieznany, format 42,0 cm x 29,5 cm, Białystok 1997 r., nakład nieznany, wydawca ZB w RP.
47. KOMITET WYBORCZY PRAWOSŁAWNYCH EUGENIUSZ CZYKWIN KANDYDAT DO SENATU Nr 3 na liście, język polski, plakat, autor nieznany, format 42,5 cm x 30,0 cm, Białystok 1997 r., nakład nieznany, wydawca Komitet Wyborczy Prawosławnych.

1998

48. SZANOWNI PAŃSTWO ! W Bielsku Podlaskim przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi zawiązał się Komitet Wyborczy Koalicja Bielska. Tworzą go BIAŁORUSKI KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATCZNEJ ZWIĄZEK UKRAIŃCÓW PODLASIA, język polski, afisz, format 29,5 cm x 21,0 cm, Bielsk Podlaski 1998 r., nakład nieznany, wydawca Komitet Wyborczy „Koalicja Bielska”.
49. KOMITET WYBORCZY „KOALICJA BIELSKA” KANDYDACI NA RADNYCH RADY MIEJSKIEJ OKRĘG Nr 1 LISTA Nr 8 Białoruski Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej Związek Ukraińców Podlasia, język polski, plakat, autor nieznany, format 58,0 cm x 40,5 cm, Bielsk Podlaski 1998 r., nakład 500 egz., wydawca Komitet Wyborczy „Koalicja Bielska” [na dwóch arkuszach].
50. KOMITET WYBORCZY „KOALICJA BIELSKA” KANDYDACI NA RADNYCH RADY MIEJSKIEJ OKRĘG Nr 2 LISTA Nr 8 Białoruski Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej Związek Ukraińców Podlasia, język polski, plakat, autor nieznany, format 58,0 cm x 40,5 cm, Bielsk Podlaski 1998 r., nakład 500 egz., wydawca Komitet Wyborczy „Koalicja Bielska” [na dwóch arkuszach].
51. KOMITET WYBORCZY „KOALICJA BIELSKA” KANDYDACI NA RADNYCH RADY MIEJSKIEJ OKRĘG Nr 3 LISTA Nr 8 Białoruski Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej Związek Ukraińców Podlasia, język polski, plakat, autor nieznany, format 58,0 cm x 40,5 cm, Bielsk Podlaski 1998 r., nakład 500 egz., wydawca Komitet Wyborczy „Koalicja Bielska” [na dwóch arkuszach].
52. KOMITET WYBORCZY „KOALICJA BIELSKA” KANDYDACI NA RADNYCH RADY MIEJSKIEJ OKRĘG Nr 4 LISTA Nr 8 Białoruski Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej Związek Ukraińców Podlasia, język polski, plakat, autor nieznany, format 58,0 cm x 40,5 cm, Bielsk Podlaski 1998 r., nakład 500 egz., wydawca Komitet Wyborczy „Koalicja Bielska” [na dwóch arkuszach].
53. KOMITET WYBORCZY „KOALICJA BIELSKA” KANDYDACI NA RADNYCH RADY MIEJSKIEJ OKRĘG Nr 5 LISTA Nr 8 Białoruski Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej Związek Ukraińców Podlasia, język polski, plakat, autor nieznany, format 58,0 cm x 40,5 cm, Bielsk Podlaski 1998 r., nakład 500 egz., wydawca Komitet Wyborczy „Koalicja Bielska” [na dwóch arkuszach].
54. KOMITET WYBORCZY „KOALICJA BIELSKA” KANDYDACI NA RADNYCH RADY POWIATU OKRĘG Nr 1 LISTA Nr 8 Białoruski Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej Związek Ukraińców Podlasia, język polski, plakat, autor nieznany, format 59,0 cm x 41,5 cm, Bielsk Podlaski 1998 r., nakład 500 egz., wydawca Komitet Wyborczy „Koalicja Bielska” [na dwóch arkuszach].
55. KOMITET WYBORCZY „KOALICJA BIELSKA” KANDYDACI NA RADNYCH RADY POWIATU OKRĘG Nr 2 LISTA Nr 8 Białoruski Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej Związek Ukraińców Podlasia, język polski, plakat, autor nieznany, format 59,0 cm x 41,5 cm, Bielsk Podlaski 1998 r., nakład 500 egz., wydawca Komitet Wyborczy „Koalicja Bielska” [na dwóch arkuszach].
56. KOMITET WYBORCZY „KOALICJA BIELSKA” KANDYDACI NA RADNYCH RADY POWIATU OKRĘG Nr 3 LISTA Nr 8 Białoruski Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej Związek Ukraińców Podlasia, język polski, plakat, autor nieznany, format 50,0 cm x 41,5 cm, Bielsk Podlaski 1998 r., nakład 500 egz., wydawca Komitet Wyborczy „Koalicja Bielska” [na dwóch arkuszach].
57. Komitet Wyborczy Koalicja Bielska Lista nr 8 Kandydat do Rady Powiatu w Okręgu Wyborczym nr 2 SERGIUSZ ŁUKASZUK Rekomendowany przez Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne MĄDRZE-ZGODNIE-SKUTECZNIE, język polski, plakat, autor nieznany, format 42,0 cm x 30,0 cm, Bielsk Podlaski 1998 r., nakład nieznany, wydawca Komitet Wyborczy „Koalicja Bielska”.
58. Komitet Wyborczy Koalicja Bielska Lista nr 8 Kandydat do Rady Powiatu w Okręgu Wyborczym nr 2 SERGIUSZ ŁUKASZUK Rekomendowany przez Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne MĄDRZE-ZGODNIE-SKUTECZNIE, język polski, plakat, autor nieznany, format 21,0 cm x 15,0 cm, Bielsk Podlaski 1998 r., nakład nieznany, wydawca Komitet Wyborczy „Koalicja Bielska”.
59. WYBORCO ! Białorusko-Ludowy Komitet Wyborczy (B-LKW) lista nr 9 – DO Rady Powiatu Lista NR 8 – do Rady Miasta, język polski, ulotka-afisz, format 29,5 cm x 21,0 cm, Hajnówka 1998 r., nakład nieznany, wydawca Białorusko-Ludowy Komitet Wyborczy w Hajnówce.
60. Nasi kandydaci do Rady Miejskiej w Hajnówce, język polski, afisz, format 42,0 cm x 29,5 cm, Hajnówka 1998 r., nakład nieznany, Białorusko-Ludowy Komitet Wyborczy w Hajnówce.
61. Białorusko-Ludowy Komitet Wyborczy w Hajnówce Kandydaci do Rady Powiatu, Okręg wyborczy nr 1, język polski, plakat, autor nieznany, format 49,5 cm x 33,5 cm, Hajnówka 1998 r., nakład nieznany, wydawca Białorusko-Ludowy Komitet Wyborczy w Hajnówce.
62. Białorusko-Ludowy Komitet Wyborczy w Hajnówce Kandydaci do Rady Powiatu, Okręg wyborczy nr 2 Lista Nr 9, język polski, plakat, autor nieznany, format 49,5 cm x 33,5 cm, Hajnówka 1998 r., nakład nieznany, wydawca Białorusko-Ludowy Komitet Wyborczy w Hajnówce.

Afisze i plakaty z zakresu działalności kulturalnej, oświatowej, naukowej, turystycznej

1981

1. „ZŁOTA JESIEŃ ‘81”, język białoruski, ulotka-afisz, format 29,5 cm x 21,0 cm, Warszawa 1981 r., nakład nieznany, wydawca BZS w P.

1984

2. Wasiloczki BIAŁORUSKI ZESPÓŁ REGIONALNY BIELSKI DOM KULTURY, język polski, plakat, autor G.Andreew i J.Chomaniuk, format ok. 85,0 cm x 57,5 cm, Białystok 1984 r., nakład 600 egz., wydawca Krajowa Agencja Wydawnicza w Białymstoku [uszkodzony – bez fotografii zespołu, na odwrotnej stronie afisz: BIAŁORUSKI KOMITET WYBORCZY zaprasza na FESTYN – PLANTY MIEJSKIE Dnia 20 maja ’90 godz. 17.00, Bielsk Podlaski 1990 r.].

1985

3. Baćkauszczyna II, język białoruski, ulotka-afisz, format 29,5 cm x 21,0 cm, Warszawa 1985 r., nakład nieznany, wydawca Rada Kultury Studentów Narodowości Białoruskiej Zrzeszenia Studentów Polskich w Warszawie.
4. 17.-21. Lipca Zapraszamy Na Rajd BAĆKAUSZCZYNA, język białoruski, ulotka-afisz, format 29,5 cm x 21,0 cm, Warszawa 1985 r., nakład nieznany, wydawca Rada Kultury Studentów Narodowości Białoruskiej Zrzeszenia Studentów Polskich w Warszawie.
5. ZŁOTA JESIEŃ !, język białoruski, ulotka-afisz, format 29,5 cm x 21,0 cm, Warszawa 1985 r., nakład nieznany, wydawca Rada Kultury Studentów Narodowości Białoruskiej Zrzeszenia Studentów Polskich w Warszawie.

1987

6. Baćkauszczyna 4, język białoruski, ulotka-afisz, format 29,5 cm x 21,0 cm, Warszawa 1987 r., nakład nieznany, wydawca Rada Kultury Studentów Narodowości Białoruskiej Zrzeszenia Studentów Polskich w Warszawie.
7. RAJD SIEMIANÓWKA „POŻEGNANIE 2”, język polski, ulotka-afisz (dwustronny), format 29,5 cm x 21,0 cm, Warszawa 1987 r., nakład nieznany, wydawca Rada Kultury Studentów Narodowości Białoruskiej Zrzeszenia Studentów Polskich w Warszawie.

1988

8. ŻYWIE BIEŁARUŚ 25 marca 1918 ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI BRL, język białoruski, ulotka-afisz, format 27,0 cm x 19,0 cm, Warszawa 1988 r., nakład nieznany, wydawca nieznany.
9. BAS BZS ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE BIAŁORUSKIEGO ZRZESZENIA STUDENTÓW Klub Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego ul. Starościńska 1b 18.10.88, godz. 18.00, język polski, afisz, format 42,0 cm x 29,5 cm, Warszawa 1988 r., nakład nieznany, wydawca BZS.
10. PROGRAM KONFERENCJI BIAŁORUSKICH STUDENTÓW – OLSZTYN, 2-3.12.88 r., język białoruski, ulotka-afisz, format 29,5 cm x 21,0 cm, Olsztyn 1988 r., nakład nieznany, wydawca Rada Kultury Studentów Narodowości Białoruskiej Zrzeszenia Studentów Polskich w Olsztynie.
11. BZS BAS Białoruskie Zrzeszenie Studentów serdecznie zaprasza na Otrzęsiny I roku białoruskich studentów, które odbędą się 10 listopada (piątek) g. 20.30 przy ul. Dobrej 55, język białoruski, afisz, format 42,0 cm x 29,5 cm, Warszawa 1988 r., nakład nieznany, wydawca BZS.
12. BAS PROGRAM I-go ZJAZDU BIAŁORUSKIEGO ZRZESZENIA STUDENTÓW, język białoruski, ulotka-afisz, format 29,5 cm x 21,0 cm, Warszawa 1988 r., nakład nieznany, wydawca BZS.
13. BAS I ZJAZD BIAŁORUSKIEGO ZRZESZENIA STUDENTÓW BTSK, ul. Warszawska 11, Białystok 17.12.88 godz. 11.00, język białoruski i polski, afisz, format 41,5 cm x 21,5 cm, Warszawa 1988 r., nakład nieznany, wydawca BZS.

1989

14. BAS/BZS ZAPRASZA NA SPOTKANIE Z AUTOREM KSIĄŻKI „BIAŁORUŚ, BIAŁORUŚ” SOKRATEM JANOWICZEM „BIAŁOSTOCKIE PO WYBORACH – BIAŁORUSKI PUNKT WIDZENIA godz. 15.30 27 X 89 SALA KONFERENCYJNA MAŁY DZIEDINIEC, język polski, afisz [odręcznie], format 41,5 cm x 29,5 cm, Warszawa 1989 r., ilość egzemplarzy nieznana, wydawca BZS.
15. BAS 24.XI. ŚWIĘTO MŁODZIEŻY BIAŁORUSKIEJ ZAPRASZAMY NA WSPÓLNĄ ZABAWĘ BIELSK P. B.D.K. G. 17.00, język białoruski, plakat, autor nieznany, format 41,5 cm x 29,5 cm, Białystok 1989 r., nakład nieznany, wydawca BZS.

1990

16. 1 FESTIWAL BIAŁORUSKIEJ PIOSENKI W POLSCE „AMFITEATR” BIAŁYSTOK 16-17 CZERWIEC 1990 R., język białoruski, afisz, format 46,0 cm x 33,0 cm, Białystok 1990 r., nakład nieznany, wydawca ZG BTSK.
17. I FESTIWAL PIOSENKI BIAŁORUSKIEJ 16-17 CZERWCA 1990 BIAŁYSTOK „AMFITEATR” W programie wystąpią Finaliści „PIOSENKI BIAŁORUSKIEJ ’90” oraz wykonawcy z Białorusi (Grodno, Mińsk, Witebsk), język polski, afisz, format 50,0 cm x 34,0 cm, Białystok 1990 r., nakład nieznany, wydawca ZG BTSK.
18. KUPALLE 23 CZERWIENIA 1990 HODA U SUBOTU A 20.00 HADZINIE HARA ZAMKAWAJA U HARADKU. ZAPRASZAJUĆ STUDENTY, język białoruski, plakat, autor Leon Tarasewicz, format 22,5 cm x 19,0 cm, Warszawa 1990 r., nakład nieznany, wydawca BZS.
19. PROGRAM FESTIWALU MUZYKI BIAŁORUSKIEJ MŁODZIEŻY BASOWISZCZA ’90 GRÓDEK 13-15.07.1990 r., język białoruski, ulotka-afisz, format 29,5 cm x 21,0 cm, Białystok 1990 r., nakład nieznany, wydawca BZS.
20. Basowiszcza FESTIWAL MUZYKI BIAŁORUSKIEJ MŁODZIEŻY 13-15 LIPIEC ’90 GRÓDEK, język białoruski, plakat, autor nieznany, format 42,0 cm x 30,0 cm, Białystok 1990 r., nakład 1000 egz., wydawca BZS.
21. RAJD 17-22 LIPCA KRUSZYNIANY SUPRAŚL RAJD PRAWOSŁAWNEJ MŁODZIEŻY, język białoruski i polski, plakat, autor Jerzy Osiennik, format 29,5 cm x 21,0 cm, Bielsk Podlaski 1990 r., nakład nieznany, wydawca BZS.
22. ŚW. GÓRA GRABARKA 12.VII.1990 PRAWOSŁAWNA MŁODZIEŻ BIAŁEGOSTOKU, język polski i białoruski, plakat, autor nieznany, format 41,0 cm x 30,0 cm, Białystok 1990 r., nakład nieznany, wydawca nieznany.
23. ’90 Otrzęsiny Warszawa 23.X.1990 ul. Dobra 55, język białoruski, afisz, format 29,5 cm x 21,0 cm, Warszawa 1990 r., nakład nieznany, wydawca BZS,
24. Uwaga BAS BZS III Zjazd Białoruskiego Zrzeszenia Studentów 22.XII.90 (sobota) godz. 10.00 ul. Warszawska 11 B-stok Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków, język polski i białoruski, afisz [rękopis na formularzu], format 42,0 cm x 30,0 cm, Warszawa 1990 r., ilość egzemplarzy nieznana, wydawca BZS.

1991

25. SZCZODRY WIECZAR 1991-01-13/14 WŚRÓD BIAŁORUSKIEJ MŁODZIEŻY PROPONUJE BAS, język białoruski, plakat [odręcznie], format 42,0 cm x 30,0 cm, Warszawa 1990 r., ilość egzemplarzy nieznana, wydawca BZS.
26. ZAPRASZAMY NA BAĆKAUSZCZYNU – RAJD BIAŁORUSKICH STUDENTÓW. 1-6.07.91., język białoruski, plakat [odręcznie], format 62,0 cm x 42,0 cm, Białystok 1991 r., ilość egzemplarzy nieznana, wydawca BZS.
27. KUPALLE 6 LIPCA 1991 ROKU W SOBOTĘ O 20.00 GODZINIE, „PAD DUBAMI” KOŁO ORLI. BAS, język białoruski, plakat, autor nieznany, format 42,0 cm x 31,0 cm, Białystok 1991 r., nakład nieznany, wydawca BZS.
28. KUPALLE, język białoruski, plakat [formularz], autor nieznany, format 42,0 cm x 31,0 cm, Białystok 1991 r., nakład nieznany, wydawca BZS [zamiarem było wykorzystywanie tego druku w latach następnych poprzez dopisanie terminu i miejsca imprezy].
29. III Rajd Prawosławnej Młodzieży 25-30 LIPCA BASOWISZCZA ’91 FESTIWAL MUZYKI Białoruskiej Młodzieży 14-15 LIPCA GRÓDEK (koło Białegostoku) BAS, język polski i białoruski, ulotka-afisz, format 30,0 cm x 21,0 cm, Białystok 1991 r., nakład nieznany, wydawca BZS.
30. basowiszcza ‘91 12-14.07.1991 r. GRÓDEK „BARYK” FESTIWAL MUZYKI BIAŁORUSKIEJ MŁODZIEŻY, język białoruski, plakat, autor nieznany, format 86,0 cm x 59,0 cm, Białystok 1991 r., nakład 50 egz., wydawca BZS.
31. basowiszcza ‘91 12-14.07.1991 r. GRÓDEK „BARYK” FESTIWAL MUZYKI BIAŁORUSKIEJ MŁODZIEŻY, język białoruski, plakat, autor nieznany, format 43,0 cm x 30,0 cm, Białystok 1991 r., nakład 1000 egz., wydawca BZS.
32. WYŚWIĘCENIE KRZYŻA MŁODZIEŻY BIAŁORUSKIEJ Piątek wieczór o godzinie 23.00 z prawej strony cerkwi będzie wyświęcony krzyż, język białoruski, plakat [odręcznie], autor Jerzy Osiennik, format 35,0 cm x 25,0 cm, Bielsk Podlaski sierpień 1991 r., ilość egzemplarzy nieznana, wydawca nieznany.
33. OTRZĘSINY ’91, język białoruski, plakat, autor nieznany, format 30,0 cm x 21,0 cm, Warszawa 1991 r., nakład nieznany, wydawca BZS.
34. BAS SERDECZNIE ZAPRASZA NA OTRZĘSINY KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ 15 LISTOPADA (PIĄTEK) O 20.00 W AULI BUDYNKU FUW przy ul: LINIARSKIEGO, język białoruski, plakat (kolorowany ręcznie), autor Anna Adamik, format 42,0 cm x 29,5 cm, Białystok 1991 r., nakład nieznany, wydawca BZS.
35. Białoruscy studenci serdecznie zapraszają na Zjazd Białoruskiego Zrzeszenia Studentów, który odbędzie się 21.XII.91 r. sobota w budynku FUW ul. Liniarskiego – sala 47; rozpoczęcie o 10.00, język białoruski, afisz [odręcznie], format 42,0 cm x 29,5 cm, Białystok 1991 r., ilość egzemplarzy nieznana, wydawca BZS.

1992

36. BAS ZAPRASZA na „BIEŁARUSKIJA CZYTANNI” ADRES: FILIA UNIWERSYTETY WARSZAWSKIEGO ul. LINIARSKIEGO 4 BIAŁYSTOK, język białoruski i polski, afisz, format 42,0 cm x 29,5 cm, Białystok 1992 r., nakład nieznany, wydawca BZS.
37. BAĆKAUSZCZYNA ’92 RAJD BIAŁORUSKICH STUDENTÓW, język białoruski, plakat, autor Anna Adamik, format 42,0 cm x 29,5 cm, Białystok 1992 r., nakład nieznany, wydawca BZS.
38. IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ: ZMB i BZS, język polski, afisz, format 29,5 cm x 21,0 cm, Białystok 1992 r., nakład nieznany, wydawca BZS.
39. Basowiszcza Festiwal Muzyki Młodej Białorusi Gródek 17-19.07.1992 r., język białoruski, plakat, autor Leon Tarasewicz, format 71,5 cm x 51,0 cm, Białystok 1992 r., nakład 500 egz., wydawca BZS.
40. Basowiszcza Festiwal Muzyki Młodej Białorusi Gródek 17-19.07.1992 r., język białoruski, plakat, autor Leon Tarasewicz, format 59,0 cm x 42,0 cm, Białystok 1992 r., nakład 500 egz., wydawca BZS.
41. Basowiszcza Festiwal Muzyki Młodej Białorusi Gródek 17-19.07.1992 r., język białoruski, plakat, autor Leon Tarasewicz, format 42,0 cm x 29,5 cm, Białystok 1992 r., nakład 500 egz., wydawca BZS.
42. IV RAJD PRAWOSŁAWNEJ BIAŁORUSKIEJ MŁODZIEŻY 25-30 LIPCA ’92, język białoruski, plakat, autor nieznany, format 29,5 cm x 21,0 cm, Białystok 1992 r., nakład nieznany, wydawca nieznany (osoby prywatne).
43. PROGRAM KONCERTU na Białoruskim Festynie Muzycznym dn. 26.07.1992 r. GODZ. 17.00 Muszla Koncertowa – Bielsk Podlaski, język polski, afisz, format 29,5 cm x 21,0 cm, Bielsk Podlaski 1992 r., nakład nieznany, wydawca ZO BTSK w Bielsku Podlaskim.
44. BAS zaprasza na OTRZĘSINY białoruskich studentów Białystok, 13.XI.92 r. sala NOT ul. M.C.-Skłodowskiej, język białoruski i polski, plakat, autor nieznany, format 41,0 cm x 29,5 cm, Białystok 1992 r., nakład nieznany, wydawca BZS.
45. Białoruskie Zrzeszenie Studentów Rada Główna BAS-u zaprasza na V Zjazd BAS-u, który odbędzie się 19 grudnia 1992 r. w Bufecie Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku przy ulicy Liniarskiego 4. Początek Zjazdu o 10 godzinie., język białoruski, afisz, format 42,0 cm x 29,5 cm, Białystok 1992 r. nakład nieznany, wydawca BZS.

1993

46. ZESPÓŁ BIAŁORUSKIEJ PIEŚNI LUDOWEJ MAŁANKA KIEROWNIK ARTYSTYCZNY SERGIUSZ ŁUKASZUK BIELSKI DOM KULTURY BIELSK PODLASKI, język białoruski i polski, plakat, autor nieznany, format 63,0 cm x 46,0 cm, Bielsk Podlaski 1993 r., nakład nieznany, wydawca Bielski Dom Kultury [drugostronnie informacja o zespole].
47. Festiwal Muzyki Młodej Białorusi Basowiszcza. Gródek 16-17.07.1993, język białoruski, plakat, autor Leon Tarasewicz, format 61,0 cm x 46,5 cm, Białystok 1993 r., nakład nieznany, wydawca BZS.

1994

48. Nic nie chce się robić ... TURNIEJ !!! HAJNÓWKA, BIAŁORUSKIE MUZEUM, 25.02.1994. godz. 15.00, język białoruski, afisz, format 29,5 cm x 21,0 cm, Białystok 1994 r., nakład nieznany, wydawca BZS.
49. BAĆKAUSZCZYNA 94, język polski i białoruski, afisz, format 29,5 cm x 21,0 cm, Białystok 1994 r., nakład nieznany, wydawca BZS.
50. BASOWISZCZA Festiwal Muzyki Młodej Białorusi GRÓDEK 15.16.07.1994., język białoruski, plakat, autor Małgorzata Dmitruk, format 69,0 cm x 50,0 cm, Białystok 1994 r., nakład nieznany, wydawca BZS [zielony].
51. BASOWISZCZA Festiwal Muzyki Młodej Białorusi GRÓDEK 15.16.07.1994., język białoruski, plakat, autor Małgorzata Dmitruk, format 69,0 cm x 50,0 cm, Białystok 1994 r., nakład nieznany, wydawca BZS [niebieski].
52. BASOWISZCZA Festiwal Muzyki Młodej Białorusi GRÓDEK 15.16.07.1994., język białoruski, plakat, autor Małgorzata Dmitruk, format 69,0 cm x 50,0 cm, Białystok 1994 r., nakład nieznany, wydawca BZS [czerwony].
53. BASOWISZCZA Festiwal Muzyki Młodej Białorusi GRÓDEK 15.16.07.1994., język białoruski, plakat, autor Małgorzata Dmitruk, format 69,0 cm x 50,0 cm, Białystok 1994 r., nakład nieznany, wydawca BZS [żółty].
54. jesień bardów – bielsk ’94 związek młodzieży białoruskiej bielski dom kultury 29, 30.X. o 18.00 godzinie, język białoruski, plakat, autor Jerzy Osiennik, format 68,0 cm x 49,5 cm, Bielsk Podlaski 1994 r., nakład nieznany, wydawca RG ZMB.

1995

55. koncert kardon r.f. braha drapped fel zmb 23 luty godzina 17.00 ack bilety po 3 zł w sklepach z kasetami, język polski, plakat, autor nieznany, format 42,0 cm x 29,5 cm, Białystok 1995(?) r., nakład nieznany, wydawca nieznany.
56. KONCERT R.F. BRAHA ALBOM „ŚLAPY” wyjazd spod szkoły o 16.30 GRÓDEK 29 KWIECIEŃ SOBOTA, język białoruski, plakat, autor nieznany, format 42,5 cm x 29,5 cm, Gródek 1995 (?), nakład nieznany, wydawca Gródecki Ośrodek Kultury.
57. ZWIĄZEK MŁODZIEŻY BIAŁORUSKIEJ ZAPRASZA NA KUPALLE które odbędzie się w Studziwodach koło Bielska 6 lipca i rozpocznie się o 21.00 godzinie, język białoruski, plakat, autor nieznany, format 42,0 cm x 29,5 cm, Bielsk Podlaski 1995 (?) r., nakład nieznany, wydawca RG ZMB.
58. BASOWISZCZA GRÓDEK 14-15.07.95, język białoruski, plakat, autor nieznany, format 75,0 cm x 50,5 cm, Białystok 1995 r., nakład nieznany, wydawca BZS.
59. DO HAJNOWSKIEGO AMFITEATRU DNIA 23.07.1995 GODZ. 13.00 ZAPRASZAMY, język polski, afisz, format 42,0 cm x 29,5 cm, Hajnówka 1995 r., nakład nieznany, wydawca ZO BTSK w Hajnówce (lub Hajnowski Dom Kultury).
60. DO HAJNOWSKIEGO AMFITEATRU DNIA 23.07.1995 GODZ. 13.00 ZAPRASZAMY, język polski, afisz, format 29,5 cm x 21,0 cm, Hajnówka 1995 r., nakład nieznany, wydawca ZO BTSK w Hajnówce (lub Hajnowski Dom Kultury).
61. 6 września KONCERT ROCK-FORMACJI WIADRO BDK 13.30, język białoruski, plakat, autor nieznany, format 42,5 cm x 29,5 cm, Bielsk Podlaski 1995 (?) r., nakład nieznany, wydawca nieznany.
62. JESIEŃ BARDÓW – BIELSK ’95 ZMB BIELSKI DOM KULTURY 28 PAŹDZIERNIKA O 18.00 G., język białoruski, plakat, autor Jerzy Osiennik, format 60,5 cm x 43,0 cm, Bielsk Podlaski 1995 r., nakład nieznany, wydawca RG ZMB.
63. R.F. BRAHA GRÓDECKI OŚRODEK KULTURY 16-040 GRÓDEK UL. A.G. CHODKIEWICZÓW 4 TEL. 0(85)180-136, język białoruski, plakat, autor Leon Tarasewicz, format 41,0 cm x 28,5 cm, Gródek 1995 r., format 41,0 cm x 28,5 cm, Gródek 1995 r., nakład nieznany, wydawca Gródecki Ośrodek Kultury.

1996

64. Związek Białoruski w Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza na koncert Białoruskich Zespołów Estradowych który odbędzie się 21 kwietnia 1996 r. (w niedzielę) o godz. 16.30 w Bielskim Domu Kultury, język polski, afisz, format 42,0 cm x 29,5 cm, Bielsk Podlaski 1995 r., nakład 30 egz., wydawca ZB w RP.
65. Związek Białoruski w Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza na koncert Białoruskich Zespołów Estradowych który odbędzie się 21 kwietnia 1996 r. (w niedzielę) o godz. 16.30 w Bielskim Domu Kultury, język polski, afisz, format 29,5 cm x 21,0 cm, Bielsk Podlaski 1995 r., nakład 30 egz., wydawca ZB w RP.
66. BASOWISZCZA GRÓDEK 19-20.07.96, język białoruski, plakat, autor nieznany, format 60,0 cm x 49,5 cm, Białystok 1996 r., nakład nieznany, wydawca BZS.
67. BTSK, ZWIĄZEK BIAŁORUSKI, ZMB, BIAŁOWIEŻA. SPASAUSKIJA ZAPUSTY ’96 KONCERT BIAŁORUSKICH ZESPOŁÓW LUDOWYCH BIAŁOSTOCCZYZNY I REPUBLIKI BIAŁORUŚ W NIEDZIELĘ 11 SIERPNIA ROZPOCZĘCIE O 16.00 GODZINIE NA MUSZLI NA PLANTACH W BIELSKU PODLASKIM, język białoruski, plakat, autor nieznany, format 42,0 cm x 22,5 cm, Bielsk Podlaski 1996 r., nakład nieznany, wydawca Komitet Organizacyjny Spasauskich Zapustów.
68. III FESTIWAL MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH GDAŃSK 13-15 WRZEŚNIA 1996, język polski, autor nieznany, format 70,0 cm x 49,5 cm, Gdańsk 1996 r., nakład nieznany, wydawca nieznany [współorganizatorem Festiwalu było Białoruskie Towarzystwo Kulturalne „Chatka”].
69. BIAŁORUSKIE TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE ODDZIAŁ W HAJNÓWCE Zaprasza na: Spotkanie z redaktorami „Przeglądu Prawosławnego” z czytelnikami PRAWOSŁAWIE – HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ w Muzeum Białoruskim dnia 22.09.1996 r. (niedziela) godz. 15.00, język polski, afisz [formularz wypełniony odręcznie], format 42,0 cm x 29,5 cm, Hajnówka 1996 r., ilość egzemplarzy nieznana, wydawca ZO BTSK w Hajnówce.
70. JESIEŃ BARDÓW – BIELSK ’96 26-27 październik BDK początek koncertu o 17 g., język białoruski, plakat, autor Jerzy Osiennik, format 84,5 cm x 58,5 cm, Bielsk Podlaski 1996 r., nakład nieznany, wydawca RG ZMB.

1997

71. Białoruskie Zrzeszenie Studentów w Warszawie ZAPRASZA na projekcję filmów dokumentalnych o DYKTATURZE ŁUKASZENKI Projekcja odbędzie się dnia 17.01.1997 o godzinie 17.00 w budynku Wydziału Rusycystyki ul. Szturmowa 4 w sali nr. 6, język polski, afisz, format 29,5 cm x 21,0 cm, Warszawa 1997 r., nakład nieznany, wydawca BZS.
72. WĘDROWNY TEATR „Żywoje słowa” z Mińska – Białoruś ZAPRASZA, język białoruski, afisz, format 29,5 cm x 21,0 cm, Bielsk Podlaski (?) 1997 r., nakład nieznany, wydawca nieznany [formularz afisza z rubrykami do wypełnienia informacją o wsi, w której Teatr przebywał i terminie występów].
73. Festiwal Muzyki Młodej Białorusi Polska, Gródek, Białostocczyzna 18-19.07 basowiszcza 1997, język białoruski, plakat, autor nieznany, format 96,0 cm x 38,5 cm, Białystok 1997 r., nakład nieznany, wydawca BZS.
74. Festiwal Muzyki Młodej Białorusi Polska, Gródek, Białostocczyzna 18-19.07.1997 basowiszcza, język białoruski, plakat, autor nieznany, format 96,0 cm x 26,0 cm, Białystok 1997 r., nakład nieznany, wydawca BZS.
75. BTSK BS „BIAŁOWIEŻA” BZS SKANSEN W STUDZIWODACH ZMB SPASAUSKIJA ZAPUSTY ’97 KONCERT BIAŁORUSKICH ZESPOŁÓW NIEDZIELA 10 SIERPNIA o 16.00 GODZINIE NA MUSZLI NA PLANTACH, język białoruski, plakat, autor nieznany, format 42,0 cm x 22,5 cm, Bielsk Podlaski 1997 r., nakład nieznany, wydawca ZO BTSK w Bielsku Podlaskim.
76. JESIEŃ BARDÓW – BIELSK ’97 25-26 PAŹDZIERNIK BIELSKI DOM KULTURY POCZĄTEK KONCERTÓW O 17 G. ZWIĄZEK MŁODZIEŻY BIAŁORUSKIEJ, język białoruski, plakat, autor Jerzy Osiennik, format 59,0 x 47,5, Bielsk Podlaski 1997 r., nakład nieznany, wydawca RG ZMB.
77. Białoruskie Towarzystwo Historyczne zaprasza na konferencję Białorusini Sokólszczyzny Ośrodek Kultury ul. Grodzieńska 1 Niedziela 18 listopada 1997 r., język polski, afisz, format 42,0 cm x 29,5 cm, Białystok 1997 r., nakład nieznany, wydawca BTH.
78. Białoruskie Towarzystwo Historyczne zaprasza na konferencję Białorusini Sokólszczyzny Ośrodek Kultury ul. Grodzieńska 1 Niedziela 18 listopada 1997 r., język polski, afisz, format 29,5 cm x 21,0 cm, Białystok 1997 r., nakład nieznany, wydawca BTH.

1998

79. protest przeciwko rządom dyktatora Aleksandra Łukaszenki. Przyjdź, podtrzymaj nas 22 marca 1998 r. o 13.00 pod ambasadą Republiki Białoruś, język polski, afisz, format 29,5 cm x 21,0 cm, Warszawa 1998 r., nakład nieznany, wydawca BZS.
80. Białoruskie Zrzeszenie Studentów Serdecznie zaprasza na wieczornicę poświęconą 80 rocznicy proklamacji Białoruskiej Republiki Ludowej, język polski, afisz, format 29,5 cm x 21,0 cm, Białystok 1998 r., nakład nieznany, wydawca BZS [I wersja – pozioma].
81. Białoruskie Zrzeszenie Studentów Serdecznie zaprasza na wieczornicę poświęconą 80 rocznicy proklamacji Białoruskiej Republiki Ludowej, język polski, afisz, format 29,5 cm x 21,0 cm, Białystok 1998 r., nakład nieznany, wydawca BZS [II wersja – pionowa].
82. TURNIEJ BIAŁORUSKIEJ MŁODZIEŻY – HAJNÓWKA ’98 30 KWIETNIA HDK, język białoruski, plakat, autor nieznany, format 42,0 cm x 30,5 cm, Hajnówka 1998 r., nakład nieznany, wydawca RG ZMB.
83. ZARZĄD GŁÓWNY BIAŁORUSKIEGO TOWARZYSTWA SPOŁECZNO-KULTURALNEGO W BIAŁYMSTOKU ul. Warszawska 11 tel. 7435-118 ZAPRASZA na ŚWIĘTO KULTURY BIAŁORUSKIEJ Dnia 21.VI.98 r. Godz. 15.00 Amfiteatr w Białymstoku, język polski, afisz, format 85,5 cm x 60,0 cm, Białystok 1998 r., nakład nieznany, wydawca ZG BTSK [odręcznie wpisano dzień i godzinę].
84. Białoruskie Towarzystwo Historyczne zaprasza na konferencję Ignacy Daniłowicz. Życie, dzieło, epoka Muzeum Okręgowe – Ratusz w Bielsku Podlaskim ul. Mickiewicza 1 26-28 czerwca 1998 r., język polski, afisz, format 42,0 cm x 29,5 cm, Bielsk Podlaski 1998 r., nakład 30 egz., wydawca BTH.
85. Białoruskie Towarzystwo Historyczne zaprasza na konferencję Ignacy Daniłowicz. Życie, dzieło, epoka Muzeum Okręgowe – Ratusz w Bielsku Podlaskim ul. Mickiewicza 1 26-28 czerwca 1998 r., język polski, afisz, format 29,5 cm x 21,0 cm, Bielsk Podlaski 1998 r., nakład 30 egz., wydawca BTH.
86. ZWIĄZEK MŁODZIEŻY BIAŁORUSKIEJ KUPALLE NAREW 10 LIPCA ‘98 O 19.00 GODZINIE, język białoruski, plakat, autor Jerzy Osiennik, format 84,5 cm x 48,0 cm, Bielsk Podlaski 1998 r., nakład nieznany, wydawca RG ZMB [z wiankiem].
87. GRÓDEK 17-18 lipca BASOWISZCZA 98’, język polski i białoruski, plakat, autor nieznany, format 49,5 cm x 35,0 cm, Białystok 1998 r., nakład nieznany, wydawca BZS.
88. SPASAUSKIJA ZAPUSTY ’98 KONCERT ZESPOŁÓW BIAŁORUSKICH Niedziela 9.08.1998 r. Amfiteatr Bielski o 16 godzinie, język białoruski, plakat, autor nieznany, format 29,5 cm x 21,0 cm, Bielsk Podlaski 1998 r., nakład nieznany, wydawca ZO BTSK w Bielsku Podlaskim.
89. SPASAUSKIJA ZAPUSTY ’98 KONCERT ZESPOŁÓW BIAŁORUSKICH Niedziela 9.08.1998 r. Amfiteatr Bielski o godz. 16.00, język polski, plakat, autor nieznany, format 29,5 cm x 21,0 cm, Bielsk Podlaski 1998 r., nakład nieznany, wydawca ZO BTSK w Bielsku Podlaskim.
90. ZARZĄD GŁÓWNY BIAŁORUSKIEGO TOWARZYSTWA SPOŁECZNO-KULTURALNEGO W BIAŁYMSTOKU ul. Warszawska 11, tel. 7435-118 ZAPRASZA NA BIAŁORUSKI FESTYN LUDOWY wykonawcy: zespoły z BIAŁOSTOCCZYZNY i zespół „RUDABIELSKAJA PACIECHA” z Białorusi dnia 30.08. ’98 godz. 16.00 AMFITEATR w Bielsku Podlaskim, język polski, afisz, format 64,5 cm x 46,0 cm, Bielsk Podlaski 1998 r., nakład nieznany, wydawca ZG BTSK [odręcznie wpisano nazwę imprezy, wykonawców, dzień, godzinę i miejsce imprezy].
91. BIAŁORUSKIE ZRZESZENIE STUDENTÓW BRACTWO MŁODZIEŻY PRAWOSŁAWNEJ „ANTONIK” oraz BRACTWO MŁODZIEŻY PRAWOSŁAWNEJ DIECEZJI BIAŁOSTOCKO-GDAŃSKIEJ zapraszają na: Zapusty ’98 Impreza odbędzie się 20.XI.1998 r. w „Uchwytach” przy ulicy Łąkowej 3 Początek imprezy o godz. 20.00, język polski, afisz, format 29,5 cm x 21,0 cm, Białystok 1998 r., nakład nieznany, wydawca BZS.
92. BIAŁORUSKIE ZRZESZENIE STUDENTÓW w WARSZAWIE ZAPRASZA na KONCERT BIAŁORUSKI ROCK NA ŻYWO 14 grudzień 1998 r. PROXIMA godzina 20.00, język polski, afisz, format 29,5 cm x 21,0 cm, Warszawa 1998 r., nakład nieznany, wydawca BZS [wersja kolorowa].
93. BIAŁORUSKIE ZRZESZENIE STUDENTÓW w WARSZAWIE ZAPRASZA na KONCERT BIAŁORUSKI ROCK NA ŻYWO 14 grudzień 1998 r. PROXIMA godzina 20.00, język polski, afisz, format 29,5 cm x 21,0 cm, Warszawa 1998 r., nakład nieznany, wydawca BZS [wersja czarno-biała].

1999

94. BRACTWO MŁODZIEŻY PRAWOSŁAWNEJ oraz BIAŁORUSKIE ZRZESZENIE STUDENTÓW Zapraszają na Bal Noworoczny Który odbędzie się w klubie rozrywki „KRĄG” (na dolnej sali) przy ul. Wierzbowej Zabawę rozpoczynamy o godzinie 20.00 13 stycznia 1999 r., język polski, ulotka-afisz, format 29,5 cm x 21,0 cm, Białystok 1999 r., nakład nieznany, wydawca BZS.
95. OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKA BIAŁORUSKA ’99 pod honorowym patronatem WŁODZIMIERZA CIMOSZEWICZA ELIMINACJE CENTRALNE 7 lutego 1999 r. godz. 10.00 KLUB GARNIZONOWY Białystok, ul. Kawaleryjska 70 WIELKA GALA 14 lutego 1999 r. godz. 16.00 HALA KS „WŁÓKNIARZ” Białystok, ul. Antoniukowska 66, język polski, plakat, autor nieznany, format 90,5 cm x 64,0 cm, Białystok 1999 r., nakład nieznany, wydawca ZG BTSK.
96. ZARZĄD ODDZIAŁU BIAŁORUSKIEGO TOWARZYSTWA SPOŁECZNO-KULTURALNEGO w Bielsku Podlaskim ZAPRASZA na koncert zespołu artystycznego „SWAJAKI” z Białorusi dnia 15.II.1999 r. (poniedziałek) godz. 18.00 sala widowiskowa Bielskiego Domu Kultury, język polski, afisz, format 29,5 cm x 21,0 cm, Bielsk Podlaski 1999 r., nakład nieznany, wydawca ZO BTSK w Bielsku Podlaskim [wersja czarno-czerwono-biała].
97. ZARZĄD ODDZIAŁU BIAŁORUSKIEGO TOWARZYSTWA SPOŁECZNO-KULTURALNEGO w Bielsku Podlaskim ZAPRASZA na koncert zespołu artystycznego „SWAJAKI” z Białorusi dnia 15.II.1999 r. (poniedziałek) godz. 18.00 sala widowiskowa Bielskiego Domu Kultury, język polski, afisz, format 29,5 cm x 21,0 cm, Bielsk Podlaski 1999 r., nakład nieznany, wydawca ZO BTSK w Bielsku Podlaskim [wersja czarno-biała]
98. turniej 99 związek młodzieży białoruskiej 28.05.1999 o 17.00 g. bdk bielsk podlaski, język białoruski, plakat, autor nieznany, format 42,0 cm x 29,5 cm, Bielsk Podlaski 1999 r., nakład nieznany, wydawca RG ZMB. 99. „Turnir Biełaruskaj Moładzi – Bielsk ‘99”, język polski i białoruski, afisz, format 29,5 cm x 21,0 cm, Białystok maj 1999 r., nakład nieznany, wydawca BZS.
100. ZWIĄZEK MŁODZIEŻY BIAŁORUSKIEJ KUPALLE NAREW 9 LIPCA ’99 O 19.00 GODZINIE, język białoruski, plakat, autor Jerzy Osiennik, format 84,5 cm x 47,5 cm, Bielsk Podlaski 1999 r., nakład nieznany, wydawca RG ZMB [z grającym na dudzie].
101. BASOWISZCZA 16-17.07.1999 Gródek Festiwal Muzyki Młodej Białorusi, język białoruski, plakat, autor nieznany, format 50,0 cm x 35,0 cm, Białystok 1999 r., nakład nieznany, wydawca BZS.
102. SPASAUSKIJA ZAPUSTY AMFITEATR MIEJSKI BIELSK PODLASKI 8 sierpnia 1999 r., język polski i białoruski, plakat, autor nieznany, format 49,0 cm x 36,0 cm, Bielsk podlaski 1999 r., nakład 30 egz., wydawca ZO BTSK w Bielsku Podlaskim.
103. Białoruskiego Trialogu Krynki 14 i 15 sierpnia 1999 r., język białoruski, plakat, autor nieznany, format 42,0 cm x 29,5 cm, Krynki 1999 r., nakład nieznany, wydawca Stowarzyszenie Villa Sokrates.
104. ZWIĄZEK MŁODZIEŻY BIAŁORUSKIEJ BARDAUSKAJA VOSIEŃ – BIELSK ’99 29-30 PAŹDZIERNIK BIELSKI DOM KULTURY, język białoruski i polski, plakat, autor Krzysztof Stepaniuk, format 70,0 cm x 49,5 cm, Bielsk Podlaski 1999 r., nakład nieznany, wydawca RG ZMB.
105. KARTKI STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE kurier Poranny BAS BIAŁORUSKIE ZRZESZENIE STUDENTÓW zapraszają na koncert Narodny Albom wspólny projekt muzyczny czołowych zespołów białoruskich, inspirowany kulturą pogranicza 12 XII 1999, godz. 19.00 Białostocki Teatr Lalek, język polski, plakat, autor nieznany, format 86,0 cm x 61,0 cm, Białystok 1999 r., nakład nieznany, wydawca Stowarzyszenie Artystyczne Kartki w Białymstoku.

2000

106. ZARZĄD GŁÓWNY BIAŁORUSKIEGO TOWARZYSTWA SPOŁECZNO-KULTURALNEGO W BIAŁYMSTOKU Bielski Dom Kultury i Oddział BTSK w Bielsku Podlaskim serdecznie zapraszają na eliminacje powiatowe VII Ogólnopolskiego Festiwalu „PIOSENKA BIAŁORUSKA ‘2000” Dnia 6.II.2000 r. godz. 14.00 BIELSKI DOM KULTURY, język polski, afisz, format 64,5 cm x 46,5 cm, Bielsk Podlaski 2000 r., nakład nieznany, wydawca Bielski Dom Kultury [naklejone na formularz].
107. BIELSKI DOM KULTURY zaprasza na Uroczysty Koncert Zespołu Artystycznego Małanka z okazji Jubileuszu X-lecia Dnia 12 lutego 2000 r. Godz. 17.00 – sala Bielskiego Domu Kultury, język polski, afisz, format 29,5 cm x 21,0 cm, Bielsk Podlaski 2000 r., nakład nieznany, wydawca Bielski Dom Kultury.
108. Związek Białoruski w Rzeczypospolitej Polskiej Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku zapraszają na wystawę EWA I ANDRZEJ KECZYŃSCY DREWNIANE CERKWIE BIAŁOSTOCCZYZNY Centrum Kultury Prawosławnej Białystok, ul. Św. Mikołaja 5, od 4 marca 2000 r., język polski, białoruski i angielski, plakat, autor nieznany, format 69,5 cm x 49,5 cm, Białystok 2000 r., nakład nieznany, wydawca ZB w RP.
109. Związek Białoruski w Rzeczypospolitej Polskiej i Białoruskie Zrzeszenie Studentów zapraszają na obchody 82 rocznicy proklamowania niepodległości Białoruskiej Republiki Ludowej. Obchody odbędą się 25 marca 2000 r., o godzinie 13.00 w kawiarni NOT (ul. Skłodowskiej), język polski, afisz, format 29,5 cm x 21,0 cm, Białystok 2000 r., nakład nieznany, wydawca ZB w RP. 110. EWA I ANDRZEJ KECZYŃSCY DREWNIANE CERKWIE BIAŁOSTOCCZYZNY Wystawa fotograficzna Muzeum Kultury Białoruskiej Hajnówka, ul. 3 Maja 42 poniedziałek-sobota, godz. 9.00-17.00 23 maja-31 sierpnia 2000 r., język polski, białoruski i angielski, plakat, autor nieznany, format 37,5 cm x 28,5 cm, Hajnówka 2000 r., nakład nieznany, wydawca Muzeum Kultury Białoruskiej w Hajnówce [na podstawie plakatu z wystawy w Białymstoku].
111. Zapraszamy na Kupalle Orla (rzeka koło młyna) 17.06.2000 godz. 15.00 Rodzice i dzieci z białoruskiego przedszkola w Białymstoku, język białoruski, plakat, autor nieznany, format 42,5 cm x 29,5 cm, Białystok 2000 r., nakład nieznany, wydawca prywatny (rodzice dzieci z Przedszkola Samorządowego nr ..... w Białymstoku).
112. Zarząd Oddziału BTSK w Hajnówce i Hajnowski Dom Kultury zapraszają na Festyn BIAŁORUSKI KRYNOCZKA 2000 20.06.2000 r., godz. 17.00 OSIEDLE MAZURY, język polski, afisz, format 42,0 cm x 29,5 cm, Hajnówka 2000 r., nakład nieznany, wydawca ZO BTSK w Hajnówce.
113. ZWIĄZEK MŁODZIEŻY BIAŁORUSKIEJ KUPALLE NAREW 7 LIPIEC 2000 O 19.00 GODZINIE, język białoruski, plakat, autor nieznany, format 84,0 cm x 48,0 cm, Bielsk Podlaski 2000 r., nakład nieznany, wydawca RG ZMB [z ogniskiem].
114. BIAŁORUSKIE ZRZESZENIE STUDENTÓW ZAPRASZA NA FESTIWAL MUZYKI MŁODEJ BIAŁORUSI BASOWISZCZA 14-15 LIPIEC 2000 GRÓDEK, język białoruski, plakat, autor nieznany, format 59,5 cm x 39,5 cm, Białystok 2000 r., nakład nieznany, wydawca BZS.
115. KANCERT RIMA HARADOK 14 LIPIENIA U 22 HADZIN „BARYK” ZAPRASZAJEM BASOWISZCZA, język białoruski, plakat, autor nieznany, format 29,5 cm x 21,0 cm, Gródek lipiec 2000 r., nakład nieznany, wydawca nieznany (zespół „Rima”?).
116. 5 JUBILEUSZOWE SPASAUSKIJA ZAPUSTY godz. 15.00-19.00 Koncert zespołów AMFITEATR MIEJSKI BIELSK PODLASKI 13 sierpień 2000 r., język polski, plakat, autor nieznany, format 40,0 cm x 28,5 cm, Bielsk Podlaski 2000 r., nakład 30 egz., wydawca ZO BTSK w Bielsku Podlaskim.
117. KONCERT BIAŁORUSKI ROCK UNDERGROUND RIMA HOMAN THE DVERY BIAŁYSTOK „CHATA PUCHATA” 8.09.2000 (PIĄTEK) GODZ. 19.00, język polski, plakat, autor nieznany, format 29,5 cm x 21,0 cm, Białystok 2000 r., nakład nieznany, wydawca BZS.
118. ZWIĄZEK MŁODZIEŻY BIAŁORUSKIEJ JESIEŃ BARDÓW 28-29 PAŹDZIERNIK 2000 BIELSKI DOM KULTURY POCZĄTEK KONCERTÓW O 17 G., język białoruski, plakat, autor Krzysztof Stepaniuk, format 67,0 cm x 48,0 cm, Bielsk Podlaski 2000 r., nakład nieznany, wydawca RG ZMB.
119. Białoruskie Zrzeszenie Studentów BAS zaprasza na koncerty: 13 11 2000 Warszawa-PROXIMA Godzina 21.00 cena biletu 10 zł 14 11 2000 Białystok-FAMA Godzina 20.30 cena biletu 5 zł WYSTĄPIĄ: Zet SONCA MAO tvar rima BIAŁORUSKI ROCK-SPRAWDŹ SAM, język polski, plakat [makieta], autor nieznany, format 42,0 cm x 29,5 cm, Warszawa 2000 r., w 1 egzemplarzu, wydawca BZS.
120. Białoruskie Zrzeszenie Studentów BAS zaprasza na koncerty: 13 11 2000 Warszawa-PROXIMA Godzina 21.00 cena biletu 10 zł 14 11 2000 Białystok-FAMA Godzina 20.30 cena biletu 5 zł WYSTĄPIĄ: Zet SONCA MAO tvar rima BIAŁORUSKI ROCK-SPRAWDŹ SAM, język polski, plakat, autor nieznany, format 42,0 cm x 29,5 cm, Warszawa 2000 r., nakład nieznany, wydawca BZS.
121. Katedra Kultury Białoruskiej zaprasza na Czwartki białoruskie konwersatorium interdyscyplinarne 21.12.2000 mgr Sławomir Iwaniuk Białoruski ruch studencki w Polsce 1981-1990, język polski, afisz, format 29,5 cm x 21,0 cm, Białystok 2000 r., nakład nieznany, wydawca Katedra Kultury Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku.
122. RR Radio „Racja” 105,5 FM słuchajcie nas poniedziałek-piątek 16.00-24.00 sobota-niedziela 15.00-24.00 Białoruskie Radio „Racja”, język białoruski i polski, plakat, autor nieznany, format 58,5 cm x 41,5 cm, Białystok 2000 r., nakład nieznany, wydawca Radio „Racja”.

2001

123. Katedra Kultury Białoruskiej i Związek Białoruski w Rzeczypospolitej Polskiej zapraszają wszystkich chętnych na zajęcia z dawnego tańca i śpiewu białoruskiego ... dnia ... godz. ..., język polski, afisz [formularz], format 42,5 cm x 30,0 cm, Białystok 2001 r., nakład nieznany, wydawca Katedra Kultury Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku.
124. Katedra Kultury Białoruskiej i Związek Białoruski w Rzeczypospolitej Polskiej zapraszają wszystkich chętnych na zajęcia z dawnego tańca i śpiewu białoruskiego Aula Wydz. Filologicznego PL. UNIWERSYTECKI 1 dnia 03.02.01, język polski, afisz, format 42,5 cm x 30,0 cm, Białystok 2001 r., nakład nieznany, wydawca Katedra Kultury Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku [odręcznie wpisano miejsce imprezy i datę].
125. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku Jerzy Fiedoruk Jolanta Kobzar Oleg Kobzar Piotr Stachwiuk Marek Topolewski Mirosław Zdrajkowski WYSTAWA 22.00 BIAŁYSTOK-MIŃSK 9 LUTY (PIĄTEK) 2001 GODZ. 18.00 SALA RÓŻOWA, WOAK, UL. KILIŃSKIEGO 8, język polski, plakat, autor Mirosław Zdrajkowski, format 42,0 cm x 29,5 cm, nakład nieznany, wydawca Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku.
126. 22.00 BIAŁYSTOK-MIŃSK, język polski, plakat, autor Mirosław Zdrajkowski, format 59,0 cm x 42,0 cm, Białystok 2001 r., nakład nieznany, wydawca Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku.
127. KONCERT ZESPOŁU KRYWI (REPUBLIKA BIAŁORUŚ) Dobra muzyka w klimacie folk HAJNOWSKI DOM KULTURY 10.02.2001 r., godz. 18.00 Cena biletu – 8 zł, język polski, plakat, autor nieznany, format 42,0 cm x 29,5 cm, Hajnówka 2001 r., nakład nieznany, wydawca Hajnowski Dom Kultury [wersja kolorowa].
128. KONCERT ZESPOŁU KRYWI (REPUBLIKA BIAŁORUŚ) Dobra muzyka w klimacie folk HAJNOWSKI DOM KULTURY 10.02.2001 r., godz. 18.00 Cena biletu – 8 zł, plakat, autor nieznany, format 42,0 cm x 29,5 cm, Hajnówka 2001 r., nakład nieznany, wydawca Hajnowski Dom Kultury [wersja czarno-zielona.
129. KONCERT RIMA GOŚCINNIE: HOMAN OLEG KOBZAR – BARD DE LA BIER ZAPRASZAMY WSTĘP WOLNY GRÓDECKI OŚRODEK KULTURY godz. 18.00 16.II 2001, język polski, plakat, autor nieznany, format 42,0 cm x 29,5 cm, Gródek 2001 r., nakład nieznany, wydawca Gródecki Ośrodek Kultury (?).
130. Katedra Kultury Białoruskiej zaprasza na Czwartki białoruskie konwersatorium interdyscyplinarne 25 luty dr Oleg Łatyszonek O Rusi Białej i Czarnej raz jeszcze, język polski, afisz, format 29,5 cm x 21,0 cm, Białystok 2001 r., nakład nieznany, wydawca Katedra Kultury Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku.
131. Klub polsko-białoruskich spraw zaprasza na koncert: „Białoruskość nie tylko na baczność” 18 maj 2001 17.00 Bielski Dom Kultury, język białoruski i polski, plakat, autor nieznany, format 42,5 cm x 30,0 cm, Bielsk Podlaski 2001 r., nakład nieznany, wydawca Klub Spraw Polsko-Białoruskich w II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim.
132. BIAŁORUSKIE TOWARZYSTWO HISTORYCZNE Sesja naukowa WIELKIE KSIĘSTWO LITEWSKIE I ETNOGENEZA BIAŁORUSINÓW w 500 rocznicę unii mielnickiej i nadania Mielnikowi praw miejskich Mielnik 7-9 czerwca 2001 roku, język polski, afisz, format 42,0 cm x 29,5 cm, Białystok 2001 r., nakład 30 egz., wydawca BTH.
133. BIAŁORUSKIE TOWARZYSTWO HISTORYCZNE Sesja naukowa WIELKIE KSIĘSTWO LITEWSKIE I ETNOGENEZA BIAŁORUSINÓW w 500 rocznicę unii mielnickiej i nadania Mielnikowi praw miejskich Mielnik 7-9 czerwca 2001 roku, język polski, afisz, format 29,5 cm x 21,0 cm, Białystok 2001 r., nakład 30 egz., wydawca BTH.
134. ZWIĄZEK MŁODZIEŻY BIAŁORUSKIEJ KUPALLE NAREW 6 LIPCA O 20.00 GODZINIE, język białoruski, plakat, autor NIEZNANY, format 84,5 cm x 48,0 cm, Bielsk Podlaski 2001 r., nakład nieznany, wydawca RG ZMB [z paprociami].
135. XII Festiwal Muzyki Młodej Białorusi BASOWISZCZA 2001 fmmb://haradok.bielastoczczyna/20-21.07.2001/ Białoruskie Zrzeszenie Studentów w Polsce, język białoruski i polski, plakat, autor Aleksander Maksymiuk, format 63,0 cm x 42,0 cm, Białystok 2001 r., nakład 600 egz., wydawca BZS [wersja kolorowa].
136. XII Festiwal Muzyki Młodej Białorusi BASOWISZCZA 2001 fmmb://haradok.bielastoczczyna/20-21.07.2001/ Białoruskie Zrzeszenie Studentów w Polsce, język białoruski i polski, plakat, autor Aleksandr Maksymiuk, format 63,0 cm x 42,0 cm, Białystok 2001 r., nakład 1600 egz., wydawca BZS [wersja czarno-biała].
137. SPASAUSKIJA ZAPUSTY KONCERT ZESPOŁÓW AMFITEATR MIEJSKI BIELSK PODLASKI 12 sierpień 2001 r., plakat, autor nieznany, format 40,5 cm x 29,5 cm, Bielsk Podlaski 2001 r., nakład 30 egz. Wydawca ZO BTSK w Bielsku Podlaskim [klejone z dwóch kart].
138. SPASAUSKIJA ZAPUSTY Koncert zespołów AMFITEATR MIEJSKI w Bielsku Podlaskim 12 sierpnia 2001 r. godz. 16.00, język polski, afisz, format 29,5 cm x 21 cm, Bielsk Podlaski 2001 r., nakład nieznany, wydawca ZO BTSK w Bielsku Podlaskim.
139. ZARZĄD GŁÓWNY BIAŁORUSKIEGO TOWARZYSTWA SPOŁECZNO-KULTURALNEGO W BIAŁYMSTOKU ul. Warszawska 11, tel. 7435-118 URZĄD MIASTA I GMINY W ZABŁUDOWIE WIEJSKI DOM KULTURY W RYBOŁACH zapraszają na ŚWIĘTO PLONÓW 9 września 2001 r. RYBOŁY, język polski, afisz, format 64,0 cm x 46,5 cm, Białystok 2001 r., nakład nieznany, wydawca ZG BTSK.
140. V FESTIWAL MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I GRUP ETNICZNYCH GDAŃSK 20-22.X.2001 www.poezjapodrodze.pl Nadzieja Artymowicz, język polski i białoruski, plakat, autor nieznany, format 68,0 cm x 48,0 cm, Gdańsk 2001 r., nakład nieznany, wydawca nieznany.
141. ZWIĄZEK MŁODZIEŻY BIAŁORUSKIEJ JESIEŃ BARDÓW festiwal białoruskiej piosenki bardowskiej i autorskiej 27-28 PAŹDZIERNIK 2001 BIELSKI DOM KULTURY POCZĄTEK KONCERTÓW O 17 G., język białoruski, plakat, autor nieznany, format 68,0 cm x 48,0 cm, Bielsk Podlaski 2001 r., nakład nieznany, wydawca ZMB.

Sławomir Iwaniuk