Inne

Aktualny język artykułu: PL

Białorusini. Co wiemy o tym narodzie

Alena Striełkowa

Z artykułu Klausa Bachmanna ("Rzeczpospolita" nr 31 z 6 - 7 lutego) można było zrozumieć, że nie ma fundamentalnej sprzeczności między systemem totalitarnym a demokratycznymi przejawami woli narodu. Naród białoruski podobno nie tylko popiera prezydenta, ale jest jeszcze bardziej niedemokratyczny ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: PL

Grzenie tygla

Janusz Niczyporowicz

Nowa Rzeczpospolita przyszła do szkoły z ankietą i spytała: czy Białorusin jest czysty czy brudny, czy jest inteligentny czy głupi? Ta szkoła to najstarsze w Polsce liceum ogólnokształcące z białoruskim językiem nauczania w Bielsku Podlaskim. Są dwa. Drugie naucza w Hajnówce. Bielsk ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: PL

Jakby cudem zachowany fragment Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Janusz Niczyporowicz

Kiedy przed laty Polacy szli do pierwszych wolnych wyborów, w pociągu pospiesznym relacji Warszawa - Kraków odbyła się taka rozmowa: - Czy pan mecenas słyszał, jakoby Białorusini założyli partię? - Jacy Białorusini? - Nasi, polscy. - Panie magistrze, w życiu nie widziałem Białorusina. ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: PL

Mniej łaknienia, mniej obaw

Jerzy Haszczyński

Jestem Białorusinem polskiej wiary - tak przedstawia się wielu katolików w różnych regionach Białorusi Co sądzą o nas dzisiaj inni - po 10 latach zasadniczych przemian ustrojowych i gospodarczych, czy obraz Polski i Polaków uległ w ostatnich latach jakimś znaczniejszym przemianom? W ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: PL

Oleg Łatyszonek

Anna Wielopolska

Mierząc NZS-ami, Oleg Łatyszonek to generacja sprzed pierwszego NZS (historia na UJ), Artur Smółko i Eugeniusz Wappa - drugiego NZS (historia na UW). Niezależny Związek Studentów (do którego należał Smółko) zawsze przeplatał się z białoruskością, a Białoruskie Zrzeszenie Studentów ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: PL

Wyjście poza wieś. Dyskusja o literaturze białoruskie

Elżbieta Południk

Pisarze i tłumacze z Polski, Białorusi i Europy Zachodniej dyskutowali w minioną sobotę i niedzielę o sytuacji i przyszłości literatury białoruskiej. Organizatorem spotkania, w domu znanego białoruskiego pisarza Sokrata Janowicza w Krynkach na Białostocczyznie, było Stowarzyszenie Villa ...

Cały artykuł