Aktualny język artykułu: PL

Informacja o wyborze oferty

Szczyty Dzięciołowo, 2011-11-14

Informacja o wyborze oferty

Stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Związek Młodzieży Białoruskiej z siedzibą w Szczytach Dzięciołowi 5 informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację „II etapu adaptacji nieruchomości zabudowanej w Szczytach-Dzięciołowie pod przyszłe Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej” wpłynęły 2 oferty, złożone przez następujących Wykonawców:

1. REMONTDOM s.c. Marek Żukowski, Marek Grynczel, 15-717 Białystok, ul. Reymonta 1A

2. Firma Usługowo-Budowlana Wróblewski, Andrzej Wróblewski, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Białostocka 90G.

Po dokonaniu oceny ofert w dniu 14.10.2011 r. Zamawiający stwierdził, iż złożone oferty spełniają wymogi formalne i są ważne.

Za wykonanie przedmiotu zamówienia poszczególni wykonawcy zaproponowali następujące ceny brutto:

Nr 1: REMONTDOM s.c. – 255 167,57 zł;

Nr 2: Firma Usługowo-Budowlana Wróblewski – 322 533,96 zł.

Najkorzystniejszą cenę zawiera oferta Nr 1, złożona przez wykonawcę: REMONTDOM s.c. Marek Żukowski, Marek Grynczel, 15-717 Białystok, ul. Reymonta 1A.

Przewodniczący Związku Młodzieży Białoruskiej
Michał Stepaniuk

Dokumenty:

Ikona pliku doc Informacja o wyborze oferty