Aktualny język artykułu: PL

Informacja o unieważnieniu przetargu

Szczyty-Dzięciołowo, 11.10.2011

Związek Młodzieży Białoruskiej z siedzibą w Szczytach-Dzięciołowie informuje, że postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację „II etapu adaptacji nieruchomości zabudowanej w Szczytach-Dzięciołowie pod przyszłe Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późniejszymi zmianami). W postępowaniu w terminie przewidzianym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. do dnia 08.10.2011 godz. 10.00 została złożona jedna oferta, której cena przewyższa kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Przewodniczący Związku Młodzieży Białoruskiej
Michał Stepaniuk

Dokumenty:

Ikona pliku doc Informacja o unieważnieniu przetargu