Aktualny język artykułu: PL

Informacja o unieważnieniu przetargu

Szczyty-Dzięciołowo, 23.09.2011

Związek Młodzieży Białoruskiej z siedzibą w Szczytach-Dzięciołowie informuje, że postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację „II etapu adaptacji nieruchomości zabudowanej w Szczytach-Dzięciołowie pod przyszłe Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej” zostało unieważnione na podstawie Art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późniejszymi zmianami). W postępowaniu w terminie przewidzianym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. do dnia 23.09.2011 godz. 16.00 nie złożono żadnej oferty.

Przewodniczący Związku Młodzieży Białoruskiej
Michał Stepaniuk

Dokumenty:

Ikona pliku doc Informacja o unieważnieniu przetargu