Historia

Aktualny język artykułu: BE

Полацк і нямецкая калонія на Дзвіне (паводле хронікі Генрыха)

Генадзь Сагановіч

У нашай гiстарычнай лiтаратуры немец паўставаў звычайна ў іпастасі захопнiка, «крыжака», жаўнера-наймiта etc., толькі не суседа. А ў ХIII ст. аўтар Вялiкапольскай хронiкi ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: BEZmień język artykułu: PL

Праваслаўнае школьніцтва на Беларусi

Антон Мірановіч

Стан ведаў аб праваслаўным школьніцтве на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага з’яўляецца адлюстраваннем агульнага стану даследаванняў мінулага Усходняй царквы. ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: BE

Хрысьціянска-дэмакратычная канцэпцыя беларускай дзяржаўнасьці

Эдуард Мазько

(у кантэксьце дзейнасьці заходнебеларускіх партый 20-30-х гг. ХХ ст.) Носьбітамі хрысьціянска-дэмакратычнай ідэалёгіі ў беларускім нацыянальна-вызвольным руху першай ...

Cały artykuł