Białoruś - Białorusini

Aktualny język artykułu: BEZmień język artykułu: PL

Narodny Albom

Мiхал Анемпадыстаў

У 1994 годзе неяк самi сабой напiсалiся некалькi тэкстаў. Гэта былi "Алiцыя", "Болек i Лёлек", "ЛаЛаЛаЛа", "Майская песьня". На той час я пiсаў тэксты спэцыяльна для Касi Камоцкай, ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: EN

National minorities in Poland today

Antoni Mironowicz

Poland's National Minorities Poland has always been a multinational country. However, the percentage of non-Poles has varied over time. In the Poland of the sixteenth until the eighteenth century, Poles were estimated at only 50% of the country's total population. In the Poland created after the First ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: PL

Nie utkwić w miejscu. O Leonie Tarasewiczu

Urszula Pietroczuk

Życie samo zepchnęło mnie w pejzaż, czyniąc zeń moją wyalienowaną cerkiew bez ścian. Ciągle otwartą, ciągle nie poznaną. Leon Tarasewicz z “ ... obecność pejzażu”. Leon Tarasewicz jest ciągle w drodze. Niemal zawsze kiedy rozmawia się z min przez telefon słychać ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: PL

Pisarz białoruski w powojennej Polsce (dylematy twórczości)

Sokrat Janowicz

Jest regułą powszechną, iż przynależność do mniejszości narodowej oznacza wybór gorszego losu. Stwierdzenie to odnosi się głównie do jednostek mobilnych, wybijających się. Natomiast w wymiarze regionalnym, społecznym, uwaga ta nierzadko bywa bezprzedmiotową, ponieważ nie wykracza poza ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: PL

Sekta grzybowska w świetle wybranych ujęć socjologii i religioznawstwa

Joanna Stelmaszuk

Joanna Stelmaszuk Pomimo publikacji, jakie pojawiły się na temat sekty grzybowskiej w ostatnich dekadach, wciąż niewiele o niej wiemy. Niemniej jednak, zjawisko to, o ile zostaje wydobyte i eksplorowane, wywołuje zazwyczaj sporo zainteresowania i ciekawości, implikując jednocześnie szereg prób ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: PL

Szerokim gościńcem przez lata. Życie i twórczość Sokrata Janowicza

Jerzy Chmielewski

1. Z i do Krynek Początek września 1936 r. był w Krynkach już typowo jesienny. W tych stronach do dziś mało kto określa pory roku według kalendarza astronomicznego, reguluje je natura. Tu jesień przychodzi już na początku sierpnia, kiedy prawosławna Cerkiew czci pamięć św. Anny. Tutejsi ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: PL

Tamarka

Katarzyna Popławska

Jest taka fotografia – Tamara Sołoniewicz patrzy przed siebie układając dłonie tak, by tworzyły kadr obiektywu. Zdjęcie zdradza jaka była i co dla niej było najważniejsze – film. To, co mówiła o sobie dotyczyło filmów: dokumentacja, poznanie bohatera, praca na planie, pokazanie ukochanej ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: EN

The Orthodox Church in Poland

Antoni Mironowicz

The Orthodox Church in the Commonwealth has many hundred-year-old histories. Its beginnings date back to the period of formation of the state of Poland. The subjection of the Vislanes tribe’s territories by Great Moravia resulted in the Christianisation of Little Poland as early as the end of 9th ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: PL

Z historii wsi Augustowo

Doroteusz Fionik

Baranowo, Strokowo czy Rybniki? Czy zadawaliśmy sobie pytanie, jak wyglądały nasze podbielskie wsie przed sześciuset – ośmiuset laty. Czy były to takie same ulicówki, jakie widzimy teraz. Okazuje się, że chociaż minęło już tyle wieków od czasu wielkiej reformy agrarnej, zwanej pomiarą ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: PL

Zabytkowa architektura cerkiewna Północnego Podlasia

Aleksander Owerczuk

Południowo - wschodnia część obecnego województwa podlaskiego, mieszcząca się w granicach dawnego województwa białostockiego, a obejmująca m. in. obszar północnej części Podlasia historycznego, na mapie dziedzictwa kulturowego Polski zajmuje ważne miejsce. Znaczenie tego skrawka ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: BE

«Айцы» БССР і іхны лёс

Аўген Калубовіч

Нарыс «"Айцы" БССР і іхны лёс», які мы прапануем увазе нашых паважаных чытачоў, ставіць мэту выясьніць, як паўстала БССР і які лёс спаткаў ейных творцаў, выясьніць праўдзівую ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: BEZmień język artykułu: PL

Барды не прымушаюць слухаць, але даюць магчымасьць пачуць

Алесь Камоцкі

“Бардаўская восень” - апошняе дзесяцігоддзе кожны кастрычнік гэта словаспалучэньне ўзьнікае на вуліцах Бельска ў выглядзе афіш. Яны запрашаюць у мясцовы Дом культуры ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: BE

Без моладзі няма нацыі

Сакрат Яновіч

Без моладзі няма нацыі, таму што нацыя - гэта працэс з працягласцю на пакаленні. Беларуская нацыяыальная меншасць у Беластоцкім Краі яшчэ ўсё фармуецца. У пасляваенны ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: BE

Беларускі нацыянальны рух і краёвая ідэя

Алесь Смалянчук

Для ідэалогіі першых палітычных арганізацый беларускага на-цыянальнага руху (БРП, БРГ, БСГ) было характэрным спалучэнне сацыялістычнайдактрыны ў яе народніцкім варыянце ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: BE

Беларускія народныя строі

Michaś Romaniuk

Альбом "Беларускія народныя строі" — справа майго жыцьця. Яго аснову складаюць малюнкі з выявамі беларускіх сялян і мяшчан, апранутых у сьвяточнае, традыцыйна-абрадавае ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: BE

Беларусь і беларусы ў расійскіх школьных падручніках па гісторыі*

Генадзь Ластоўскі

I. Навучальныя праграмы За мінулы 5–гадовы перыяд Міністэрства агульнай і прафесійнай адукацыі ажыццявіла два выпускі навучальных праграм па гісторыі Расіі для агульнаадукацыйных ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: BEZmień język artykułu: PL

Бельск Падляшскi - Старонкi гiсторыi горада да 1569

Дарафей Фiёнiк

Людзi першапачаткова пасялялiся амаль выключна ўздоўж рэк i рэчак. Iх сетка на тэрыторыi сённяшняга Бельска была калiсьцi даволi густая, таму ўжо перад тысячагоддзямi ...

Cały artykuł