Aktualności

Nowy serwis WWW.SZCZYTY.ORG

Zapraszamy do odwiedzenia nowego serwisu Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej "SZCZYTY" - WWW.SZCZYTY.ORG. Znajdziesz tam aktualne informacje na temat działań prowadzonych przez "SZCZYTY" - Związek na Rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej (dawny: Związek Młodzieży Białoruskiej).


Cały artykuł
Aktualny język artykułu: PL

Informacja o wyborze oferty

Stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Związek Młodzieży Białoruskiej z siedzibą w Szczytach Dzięciołowi 5 informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację „II etapu adaptacji nieruchomości zabudowanej w Szczytach-Dzięciołowie pod przyszłe Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej” wpłynęły 2 oferty, złożone przez następujących Wykonawców


Cały artykuł
Aktualny język artykułu: PL

Treść wniesionego zapytania oraz wyjaśnienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1665) informuje się, że w postępowaniu przetargowym na realizację „II etapu adaptacji nieruchomości zabudowanej w Szczytach-Dzięciołowie pod przyszłe Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załączników. W związku z powyższym Zamawiający przekazuje treść wniesionego zapytania oraz wyjaśnienia.


Cały artykuł
Aktualny język artykułu: PL

Ogłoszenie o zamówieniu

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na realizacji II etapu adaptacji nieruchomości zabudowanej pod przyszłe Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej na działce oznaczonej nr geod. 125, położonej w miejscowości Szczyty Dzięciołowo gm. Orla.

Numer ogłoszenia: 281425 - 2011; data zamieszczenia: 26.10.2011


Cały artykuł
Aktualny język artykułu: PL

Informacja o unieważnieniu przetargu

Związek Młodzieży Białoruskiej z siedzibą w Szczytach-Dzięciołowie informuje, że postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację „II etapu adaptacji nieruchomości zabudowanej w Szczytach-Dzięciołowie pod przyszłe Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późniejszymi zmianami).


Cały artykuł
Aktualny język artykułu: PL

Ogłoszenie o zamówieniu

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na realizacji II etapu adaptacji nieruchomości zabudowanej pod przyszłe Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej na działce oznaczonej nr geod. 125, położonej w miejscowości Szczyty Dzięciołowo gm. Orla.

Numer ogłoszenia: 254051 - 2011; data zamieszczenia: 23.09.2011


Cały artykuł
Aktualny język artykułu: PL

Informacja o unieważnieniu przetargu

Związek Młodzieży Białoruskiej z siedzibą w Szczytach-Dzięciołowie informuje, że postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację „II etapu adaptacji nieruchomości zabudowanej w Szczytach-Dzięciołowie pod przyszłe Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej” zostało unieważnione na podstawie Art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późniejszymi zmianami).


Cały artykuł
Aktualny język artykułu: PL

Ogłoszenie o zamówieniu

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na realizacji II etapu adaptacji nieruchomości zabudowanej pod przyszłe Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej na działce oznaczonej nr geod. 125, położonej w miejscowości Szczyty Dzięciołowo gm. Orla.

Numer ogłoszenia: 239579 - 2011; data zamieszczenia: 07.09.2011


Cały artykuł
Aktualny język artykułu: PL

Zmiana danych Związku Młodzieży Białoruskiej

W związku z decyzją o zmianach w Statucie podjętą przez Walne Zgromadzenie Związku Młodzieży Białoruskiej 27 marca 2011 r. aktualne dane Związku są następujące.


Cały artykuł
Aktualny język artykułu: PL

Pierwsze spotkanie z cyklu „Tradycyja – Suczasnaść – Buduczynia"

Projekt „Tradycyja – Suczasnaść – Buduczynia” to cykl różnotematycznych spotkań skierowanych zarówno do społeczności lokalnej (parafia Szczyty-Dzięciołowo), jak również do szerszego grona odbiorców zainteresowanych pogłębieniem wiadomości na temat m.in. historii, tradycji, zwyczajów, ale także współczesnego oblicza życia kulturalnego Białorusinów Podlasia. Spotkania odbywać się będą w nowo otwartym Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej, które powstało na bazie budynku dawnej szkoły z 1938 roku.


Cały artykuł